จดทะเบียนบริษัทออนไลน์

ลดความยุ่งยากด้วยบริการจดทะเบียนบริษัท

ลดความยุ่งยากด้วยบริการจดทะเบียนบริษัท

ใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัทรวดเร็วทันใจสะดวกสบายไร้กังวล

การเปิดทำธุรกิจใดก็ตามแบบเป็นกิจจะลักษณะแล้วนั้น จุดประสงค์หลักก็เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรจากธุรกิจหรืองานที่ได้ก่อร่างสร้างขึ้นมา ซึ่งการเปิดบริษัทจะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเจ้าของกิจการ จะต้องทำการจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือจดทะเบียนหจก company registration กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักพาณิชย์จังหวัด ให้ถูกต้อง สมบูรณ์แบบ ถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องดำเนินการ โดยจะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี หากเจ้าของมีเวลาเพียงพอหรือมีบุคคลที่ไว้วางใจได้ ก็อาจจะทำการจดทะเบียนบริษัทได้ด้วยตนเอง แต่หากปัจจัยดังกล่าวไม่พร้อม

การใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัทก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีเนื่องจากจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการและเป็นที่ปรึกษา ช่วยลดความยุ่งยากในการดำเนินการของเจ้าของเอง เพื่อจะได้นำเวลาส่วนนี้ไปดูแลธุรกิจของตนเพื่อสร้างผลกำไรให้เพิ่มขึ้นน่าจะเป็นเรื่องที่ดียิ่งกว่าเดิม

จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือจดทะเบียนหจก company registration เป็นการแจ้งเรื่องการทำธุรกิจหรือกิจการขององค์กรหนึ่งต่อภาครัฐ แสดงให้เห็นว่าเป็นบริษัทที่เปิดกิจการเพื่อหวังผลกำไรจากการดำเนินกิจการเหล่านั้น แบ่งกำไรกันอย่างเป็นสัดส่วน เป็นการทำตามกฎหมาย แสดงรายได้ ภาษี บัญชีรายรับรายจ่ายอย่างชัดเจน เห็นความเคลื่อนไหวทางการเงิน เป็นการแสดงตนในเส้นทางธุรกิจ ซึ่งการจดทะเบียนบริษัทนั้นสามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองหรือจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ก็ได้ กำหนดทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับมูลค่ากิจการ งานที่ดำเนินการ ต้องมีการชำระทุนอย่างน้อย 25% ของทุนที่จดทะเบียน แล้วจะแปรสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย

จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือจดทะเบียนหจก company registration นั้น สามารถสร้างความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ให้เกิดขึ้นกับคู่ค้าได้ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้ซื้อ ผู้ขาย หุ้นส่วน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการจัดการทางกฎหมาย ระบบภาษี ระบบประกันสังคม มีประโยชน์สำหรับการยื่นขอเครดิตสำหรับเจ้าของกิจการได้อีกด้วย

ช่องทางการจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนหจก หรือ company registration

การจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนหจก หรือ company registration สามารถทำได้ 3 ช่องทางคือ

 • ใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัทกับบริษัทผู้เชี่ยวชาญ
  อาทิ สำนักงานบัญชีต่าง ๆ บริษัทที่รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยตรงเฉพาะด้าน เป็นวิธีที่สะดวก เจ้าของธุรกิจไม่ต้องเสียเวลาไปกับงานส่วนนี้ ไร้กังวล เพราะดูแลโดยผู้ชำนาญการและมีผู้รับผิดชอบโดยตรง มั่นใจในความสำเร็จด้วยความรอบคอบอย่างแน่นอน แต่ก็ต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เพิ่มขึ้นจากเดิม แต่ช่วยลดความยุ่งยากของธุรกิจลงได้อย่างแน่นอน ถือเป็นวิธีที่คุ้มค่าได้เช่นกัน

 • จดทะเบียนบริษัทออนไลน์
  ผ่านระบบ DBD e-Registration ประหยัดน้ำมัน ค่าเดินทาง ไม่ต้องยุ่งยากในการไปติดต่องาน ณ สถานที่รับจดทะเบียนบริษัท

 • เข้าไปติดต่อจดทะเบียนด้วยตนเอง
  ณ สถานที่จริงที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หากผู้ที่เข้าไปดำเนินการมีความรู้ความชำนาญเตรียมการข้อมูลและเอกสารครบถ้วนจะสามารถดำเนินการได้รวดเร็ว ไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมใด ๆ เพียงแค่เสียเวลาในการดำเนินการด้วยตนเองและเสียเวลาในการเดินทางเท่านั้นเอง

แต่หากเจ้าหน้าที่ภายในบริษัทไม่มีความชำนาญด้านการจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนหจก หรือ company registration ดำเนินการไปก็ติด ๆ ขัด ๆ เจ้าของกิจการไม่มีเวลาเพียงพอหรือต้องการมุ่งเน้นทางด้านธุรกิจแล้วหละก็ จะดีกว่าไหมหากมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดำเนินงานด้านการจดทะเบียนบริษัทหรือจดทะเบียนหจก company registration ให้ ซึ่งสามารถลดความยุ่งยากหลายประการได้ด้วยบริการรับจดทะเบียนบริษัทนั่นเอง

ใช้บริการจดทะเบียนบริษัท ลดความยุ่งยากได้อย่างไร

เมื่อเจ้าของกิจการ เจ้าของธุรกิจ ตัดสินใจจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้ว หลังจากนี้จะทำการจดทะเบียนเองหรือใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัท ซึ่งแต่ละขั้นตอนในการจดทะเบียนมีความยุ่งยากซับซ้อนสำหรับผู้ที่ไม่มีความชำนาญ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้เวลาตามลำดับขั้น อาศัยประสบการณ์ความถนัดความชำนาญเฉพาะด้าน ละเอียด รอบคอบ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง สะดวกสบาย ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการ ไม่ติดปัญหาเมื่อได้ยื่นเอกสารขออนุมัติไปแล้ว

 • บริษัทรับจดทะเบียน สามารถให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับธุรกิจได้ อาทิ ควรจดทะเบียนบริษัท ประเภทใด ต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์ด้านบัญชีการเงิน ภาษี ที่ต้องเผชิญในระยะยาว รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการตั้งชื่อบริษัทที่ต้องไม่ซ้ำ ไม่คล้ายกับบริษัทอื่น หลีกเลี่ยงคำที่จำกัดไว้และวิธีการจองชื่อบริษัทด้วย

 • การเตรียมความพร้อมของข้อมูลและเอกสารที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นชื่อบริษัท นามบัตร ตราประทับ แบบคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด หนังสือบริคณห์สนธิ รายการจดทะเบียนจัดตั้ง วัตถุประสงค์การจัดตั้ง รายละเอียดกรรมการ ใบแจ้งผลจองชื่อนิติบุคคล หลักฐานความเห็นชอบในการตั้งบริษัท บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สำเนาบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท สำเนาข้อบังคับ สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้น การลงนามในเอกสาร มูลค่าอากรแสตมป์ รวมไปถึงเอกสารกรณีมีผู้ถือหุ้นต่างด้าวที่ต้องมีเพิ่มเติมด้วย บริษัทรับจดทะเบียนที่ถือเป็นผู้ชำนาญการย่อมป้องกันความผิดพลาดในจุดนี้ได้เป็นอย่างดีด้วยความเป็นมืออาชีพ

 • บริษัทรับจดทะเบียนบริษัท สามารถดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ที่จำเป็นได้โดยไม่ขาดตกบกพร่องเพื่อนำไปสู่การอนุมัติการขอจดทะเบียน เช่น เปิดให้จองซื้อหุ้นของบริษัท นัดประชุมผู้ถือหุ้น จัดประชุมบุคลากรในบริษัท จัดตั้งคณะกรรมการบริษัท

 • บริษัทรับจดทะเบียน จะรักษาขอบเขตระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งต้องมีความรอบคอบชัดเจน เป็นไปตามกำหนดเวลา มิเช่นนั้นต้องดำเนินการซ้ำใหม่วนรอบไปเรื่อย ๆ อีกครั้ง การใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัทจะช่วยให้ประหยัดเวลา เจ้าของกิจการหรือพนักงานที่ไม่มีความชำนาญ จะได้ไม่เสียเวลาส่วนนี้ไปดำเนินการ ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่หลักของตนได้อย่างเต็มที่

 • บริษัทรับจดทะเบียนบริษัท จะมีความแม่นยำเรื่องค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ ทำให้ไม่เกิดการทำงานซ้ำซ้อนวนไปมา ขาด ๆ เกิน ๆ เสียเวลาดำเนินการ เป็นเหตุเล็กน้อยที่จะทำให้เสียเวลาและโอกาสได้

 • หากได้รับเอกสารสำคัญใด ๆ กลับมาแล้ว ต้องดำเนินการต่ออย่างไร ตรวจสอบความถูกต้องอย่างไร บริษัทรับจดทะเบียนบริษัทจะให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะวิธีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ลดเวลาการที่ต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติมว่าต้องทำอย่างไร สะดวก รวดเร็ว สามารถทำธุรกรรมต่อไปได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

การใช้บริการจดทะเบียนบริษัท สามารถช่วยดูแลธุรกิจ เป็นผู้ช่วยที่ดีในกิจการได้ ซึ่งจากข้อมูลเหล่านี้สามารถการันตีได้ระดับหนึ่งว่า บริษัทรับจดทะเบียนบริษัทจะช่วยผ่อนแรงเจ้าของกิจการรายใหม่และรายเก่าทั้งหลายได้เป็นอย่างดี

ใช้บริการจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนหจก จดทะเบียนบริษัทออนไลน์กับ Visualize Accounting ง่ายนิดเดียว

 1. ลูกค้ามัดจำค่าบริการ
 2. ลูกค้ากรอกข้อมูลที่จำเป็นตามแบบฟอร์ม
 3. Visualize Accounting สรุปข้อมูลการจดทะเบียน แบบตราประทับ ส่งให้ลูกค้า อนุมัติ แล้วยื่นส่งคำขอจดทะเบียน
 4. ลูกค้ายืนยันตัวตนผ่านทางโทรศัพท์
 5. ชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ
 6. จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเร็จ

ทั้งนี้ Visualize Accounting จะบริการเปิดบัญชีธนาคารให้กับลูกค้าตามธนาคารและสาขาที่ต้องการ พร้อมจัดส่งเอกสารบริษัท ตรายาง นามบัตร ฟอร์มเอกสารให้ลูกค้าและให้คำปรึกษาวางแผนด้านภาษี บัญชี เบื้องต้น ไปพร้อมกัน ลูกค้าพร้อมเริ่มธุรกิจได้ทันทีอย่างไม่ต้องกังวลใด ๆ
Visualize Accounting สำนักงานบัญชี บริการด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน รับทำบัญชี ปิดงบบัญชี รับปิดงบเปล่า รับตรวจสอบบัญชี รับทำบัญชีแม่ค้าออนไลน์ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ จดทะเบียนหจก จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด company registration รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา พร้อมให้คำปรึกษาวิเคราะห์ธุรกิจของคุณอย่างละเอียด เพื่อวางแผนการทำงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

Visualize Accounting
มุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพและราคาที่ยุติธรรมเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน

ติดต่อ visualize accounting
Email: info@visualize-accounting.com
Mobile: 02-809-8999, 085-081-9999
Line: @VISUALIZE.AC

สำนักงานบัญชี

มีโปรแกรมบัญชีแล้วต้องใช้บริการบริษัทรับทำบัญชีหรือไม่

มีโปรแกรมบัญชีแล้วต้องใช้บริการบริษัทรับทำบัญชีหรือไม่

บริษัทรับทำบัญชีมีหน้าที่อะไร และมีข้อดีอย่างไรหากจัดจ้างสำนักงานบัญชี

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทุกๆ ด้านของชีวิต การทำบัญชีก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ได้รับการพัฒนาให้สะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้นด้วยโปรแกรมบัญชีต่างๆ ที่มีให้เลือกใช้มากมายในปัจจุบัน ทำให้หลายๆ คนอาจเกิดคำถามว่า หากมีโปรแกรมบัญชีแล้ว จำเป็นต้องใช้บริการบริษัทรับทำบัญชีหรือไม่

คำตอบก็คือ ขึ้นอยู่กับความต้องการและความถนัดของแต่ละบุคคล หากคุณมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องบัญชีเป็นอย่างดี และมีเวลาเพียงพอที่จะทำบัญชีด้วยตัวเอง การใช้โปรแกรมบัญชีก็อาจเพียงพอแล้ว แต่หากคุณไม่มีความรู้เรื่องบัญชี หรือไม่มีเวลาทำบัญชีด้วยตัวเอง การใช้บริการบริษัทรับทำบัญชีก็เป็นทางเลือกที่ดี เพราะถึงแม้ว่าโปรแกรมบัญชีจะอำนวยความสะดวกสบายให้กับเราได้ ทั้งการทำบัญชีรายเดือน การทำงบการเงิน หรือแม้แต่การทำภาษี แต่ก็ยังมีบางทักษะที่ยังไม่สามารถทดแทนนักบัญชีได้ เช่น การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี, ความถูกต้องของข้อมูล, ข้อกำหนดทางภาษี, รับตรวจสอบบัญชี และทักษะเฉพาะด้านของการบัญชี

ดังนั้น การที่เราใช้โปรแกรมบัญชี จะทำให้เราสามารถจัดการบัญชีเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง แต่สุดท้ายแล้วในการเปิดบริษัทต่างๆ ก็ต้องมีการใช้บริการบริษัทรับทำบัญชีจึงจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี การปิดงบบัญชี ก็ต้องทำโดยนักบัญชีหรือสำนักงานบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเท่านั้น ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นไปตามระเบียบของกรมสรรพากร ที่ได้ออกกำหนดมาว่าผู้ที่ต้องลงนามในการจัดทำรายงานเพื่อยื่นส่งภาษีจะต้องเป็นนักบัญชีเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นการหลีกเลี่ยงการเสียเบี้ยปรับเพิ่ม หากข้อมูลต่างๆ ที่ลงไปไม่มีความถูกต้อง

ข้อดีของการจัดจ้างสำนักงานบัญชี

 • ช่วยลดการทุจริตภายในบริษัท เพราะเป็นการจัดจ้างบริษัทภายนอก
 • ช่วยให้ธุรกิจของคุณดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น เพราะสามารถเตรียมความพร้อมกับการจัดการภาษีได้ทันท่วงทีทำให้ทางบริษัทรับมือกับภาษีได้ อีกทั้งยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณติดต่อกับลูกค้าหรือคู่ค้าทางธุรกิจ
 • การจ้างสำนักงานบัญชีสามารถเลือกจ้างเฉพาะช่วงปิดงบได้ จึงช่วยลดงบประมาณในการจ้างพนักงานในบริษัท อีกทั้งยังช่วยค้นหาและใช้ประโยชน์จากการหักลดหย่อนภาษีทั้งหมดที่คุณมีสิทธิ์ได้รับ นอกจากนี้ สำนักงานบัญชีสามารถช่วยคุณจัดทำงบประมาณและติดตามค่าใช้จ่ายของคุณเพื่อให้คุณสามารถควบคุมการเงินของธุรกิจได้ดีขึ้น
 • สำนักงานบัญชีสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาอันมีค่าโดยจัดการงานบัญชีทั้งหมดของคุณ คุณจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่การบริหารธุรกิจของคุณได้อย่างเต็มที่
 • สำนักงานบัญชีมีประสบการณ์และความรู้ในการจัดการงานบัญชีต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่างานบัญชีของคุณจะถูกต้องและแม่นยำ

หน้าที่หลักของนักบัญชีหรือสำนักงานบัญชี

นักบัญชีหรือสำนักงานบัญชีมีหน้าที่หลักในการจัดการและดูแลด้านการเงินของบริษัทหรือองค์กรต่างๆ โดยมีหน้าที่หลักดังนี้

 • การบันทึกรายการทางการเงิน
  นักบัญชีจะทำการบันทึกรายการทางการเงินทั้งหมดของบริษัทหรือองค์กร ไม่ว่าจะเป็นรายรับ รายจ่าย และสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อให้สามารถติดตามและตรวจสอบการเคลื่อนไหวของเงินได้อย่างถูกต้อง
 • การจัดทำงบการเงิน
  นักบัญชีจะจัดทำงบการเงินต่างๆ รวมไปถึงการปิดงบบัญชี เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด เพื่อให้ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถทราบถึงสถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทหรือองค์กรได้อย่างชัดเจน
 • การให้คำปรึกษาด้านการเงิน
  นักบัญชีสามารถให้คำปรึกษาด้านการเงินแก่ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องต่างๆ เช่น การวางแผนการเงิน การลงทุน และการจัดการภาษี เพื่อช่วยให้บริษัทหรือองค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การตรวจสอบบัญชี
  นักบัญชีสามารถทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทหรือองค์กรเพื่อให้แน่ใจว่ามีการบันทึกรายการทางการเงินอย่างถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดไว้ ช่วยให้บริษัทหรือองค์กรต่างๆ บริหารจัดการด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
 • จัดทำและยื่นภาษี
  นักบัญชีหรือสำนักงานบัญชีมีหน้าที่ในการจัดทำและยื่นภาษีให้กับบริษัทหรือองค์กรต่างๆ ตามกฎหมายที่กำหนด โดยต้องคำนวณภาษีให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาทางกฎหมาย
 • ให้บริการทางการบัญชีอื่นๆ
  นอกจากหน้าที่หลักที่กล่าวมาแล้ว นักบัญชีหรือสำนักงานบัญชียังสามารถให้บริการทางการบัญชีอื่นๆ ได้อีกมากมาย เช่น การจัดทำงบประมาณ การจัดทำแผนธุรกิจ การวิเคราะห์ทางการเงิน และการให้คำปรึกษาด้านการบัญชีและการเงินต่างๆ

ความแตกต่างระหว่างโปรแกรมบัญชีและสำนักงานบัญชี

 • โปรแกรมบัญชีเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักบัญชีทำงานได้ง่ายขึ้น ในขณะที่นักบัญชีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการบัญชีที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบันทึกรายการบัญชี จัดทำงบการเงิน และคำนวณภาษี
 • โปรแกรมบัญชีสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ ในขณะที่นักบัญชีต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในหลักการบัญชีและกฎหมายภาษีอย่างถ่องแท้ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
 • โปรแกรมบัญชีสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในขณะที่นักบัญชีมีเวลาทำงานจำกัด

โปรแกรมบัญชีและนักบัญชีสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้งานบัญชีเสร็จสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ทำงานได้ง่ายขึ้น โดยการบันทึกรายการบัญชี จัดทำงบการเงิน และคำนวณภาษีได้อย่างอัตโนมัติ ในขณะที่นักบัญชีสามารถใช้ความรู้ความเข้าใจในหลักการบัญชีและกฎหมายภาษีอย่างถ่องแท้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านการเงินและการบัญชีได้

ถึงแม้โปรแกรมบัญชีจะอำนวยความสะดวกให้กับเราได้มาก แต่นักบัญชีหรือสำนักงานบัญชีมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ บริหารจัดการด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการให้บริการทางการบัญชีและการเงินต่าง ๆ อย่างครบวงจร

Visualize Accounting สำนักงานบัญชี บริการด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน รับทำบัญชี ปิดงบบัญชี รับปิดงบเปล่า รับตรวจสอบบัญชี รับทําบัญชีแม่ค้าออนไลน์ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ จดทะเบียนหจก จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด company registration รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา พร้อมให้คำปรึกษาวิเคราะห์ธุรกิจของคุณอย่างละเอียด เพื่อวางแผนการทำงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

Visualize Accounting
มุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพและราคาที่ยุติธรรมเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน

ติดต่อ visualize accounting
Email: info@visualize-accounting.com
Mobile: 02-809-8999, 085-081-9999
Line: @VISUALIZE.AC

บริษัทรับทำบัญชี

บริษัทรับทำบัญชีมีกี่แบบและมีอะไรบ้าง?

บริษัทรับทำบัญชีมีกี่แบบและมีอะไรบ้าง?

ชวนรู้จักสุดยอด บริษัทรับทำบัญชี สำนักงานบัญชี VISUALIZE ACCOUNTING

การทำบัญชีเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินสถานะการเงินของธุรกิจ ซึ่งจะช่วยในการวางแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต และแน่นอนว่าทุกวันนี้ผู้ประกอบการ SMEs หลาย ๆ บริษัท นิยมใช้บริการให้สำนักงานบัญชี มาช่วยดูแลและช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่อันแสนวุ่นวายหน้าปวดหัวในเรื่องของการทำบัญชีต่าง ๆ ในแต่ละเดือน เปรียบได้ว่าสำนักงานบัญชีคือคู่คิดของผู้ประกอบการ สำนักงานบัญชีสามารถให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ หลายประการ เช่น สำนักงานบัญชี ช่วยให้การจัดทำบัญชีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ให้รายงานทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ เพราะสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพจะมีโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่มีความทันสมัย สามารถดึงข้อมูลคู่ค้าจากเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้โดยอัตโนมัติ และทำให้เจ้าของธุรกิจคลายความกังวลใจเรื่องความผิดพลาดของการยื่นภาษีต่าง ๆได้อีกด้วย

และข้อดีอีกประการของการใช้บริการ สำนักงานบัญชี คือ ทำให้เจ้าของกิจการมีเวลาทุ่มเทกับธุรกิจได้เต็มที่โดยไม่ต้องปวดหัวกับเรื่องบัญชี-ภาษี ทำให้เจ้ากิจการมีเวลาไปโฟกัส กับการทำธุรกิจได้เต็มที่นั่นเอง นอกจากนี้ ใช้บริการ สำนักงานบัญชี ยังเป็นการป้องกันทางกฎหมายที่สำคัญสำหรับธุรกิจ การบันทึกข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องช่วยในการประเมินภาษีและปรับตัวตามกฎระเบียบทางการเงินต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเผชิญกับค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่ไม่คาดคิดได้ สำหรับสำนักงานบัญชีส่วนมากจะมีบริการที่หลากหลาย ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือ ขนาดกลาง หรือจะเพียง ร้านค้าออนไลน์ตามแพลตฟอร์มต่าง ๆ ก็สามารถ ใช้บริการ สำนักงานบัญชีได้เช่นกัน

 

บริการรับทำบัญชี มีดังนี้

 1. รับทำบัญชี-ยื่นภาษี
  โดยทางสำนักงานบัญชีมีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลการเงินของธุรกิจ รวมถึงการบันทึกธุรกรรมการเงินต่าง ๆ เช่น รายได้, รายจ่าย, การลงทุน, และหนี้สิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับล่าสุด ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามและวิเคราะห์สถานะการเงินของตนเองได้อย่างแม่นยำ รวมถึง สำนักงานบัญชีเข้ามาช่วยเรื่องการยื่นภาษีแบบประจำเดือนและแบบประจำปีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
  • รับทำบัญชี-ยื่นภาษีประจำเดือน มีดังนี้
  • สำนักงานบัญชีจัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินเดือน (ภงด. 1)
  • สำนักงานบัญชีจัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภงด. 3, 53, 54
  • จัดทำรายงานภาษีซื้อ – ขาย และยื่น ภ.พ. 30 ,36 ตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • รายงานภาษีซื้อ-ขายประจำเดือน

  รับทำบัญชี-ยื่นภาษีประจำเดือน มีดังนี้

  • สำนักงานบัญชีให้คำปรึกษาการจัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90, 91, 94 สำหรับบุคคลธรรมดา เพื่อพนักงานในบริษัท
  • จัดทำรายงานภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51) ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 50)
  • สำนักงานบัญชียื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
  • สำนักงานบัญชีบริการจัดทำทะเบียนสินทรัพย์
  • ทำการปิดบัญชี เพื่อจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นงวดบัญชีพร้อมทั้งนำส่งงบการเงินให้ทันตามเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้
  • สำนักงานบัญชี ยื่น บอจ 5,ลงประกาศ นสพ. เชิญประชุมจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อรับรองและตรวจสอบให้ตรงตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป

 2. จดทะเบียนบริษัท – จดvat
  การจดทะเบียนบริษัทคือกระบวนการทางกฎหมาย โดยส่วนมากเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ถึง ขนาดกลาง จะนิยมใช้บริการ สำนักงานบัญชี เพราะขั้นตอนการในการจดทะเบียนบริษัท – จดvatนั้นมีความยุ่งยากหลายขั้นตอน ใช้บริการ สำนักงานบัญชี จะมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการดำเนินการเข้ามาดูแลและสามารถแนะนำในเรื่องข้อกฎหมายของการจดทะเบียนบริษัทได้เป็นอย่างดี สำหรับใครที่เลือกใช้บริการจดทะเบียนบริษัท – จดvat กับสำนักงานบัญชี VISUALIZE ACCOUNTING จะได้รับคำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการมือใหม่และไม่มีบวกราคาเพิ่มสำหรับงานจดทะเบียนรวมให้หมดแล้ว

 3. ยื่นภาษี บุคคลธรรมดา
  • ยื่นภาษี บุคคลธรรมดา ร้านค้าออนไลน์ การยื่นภาษีสำหรับร้านค้าออนไลน์ของบุคคลธรรมดาไม่ได้แตกต่างจากการยื่นภาษีสำหรับธุรกิจทั่วไปเท่าใด ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่ทุกคนต้องทำตาม การรับรู้ถึงความสำคัญของการยื่นภาษีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ แต่หากใครกลัวเกิดความผิดพลาดในการยื่นภาษี การเลือกใช้บริการ สำนักงานบัญชี VISUALIZE ACCOUNTING ถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดก็ว่าได้ เพราะ ทางเราเข้าใจในธุรกิจประเภทนี้เป็นอย่างดีและสามารถแนะนำการวางระบบบัญชีให้ทันสมัยโดยใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ที่เน้นใช้งานง่าย ให้เหมาะสมกับธุรกิจออนไลน์ และยังช่วยวางแผนภาษี แนะนำวิธีประหยัดภาษีอย่างถูกต้อง
  • ยื่นภาษี บุคคลธรรมดา อาชีพด้าน Youtuber Influencer Blogger Steamer Tiktok Ig เพราะเราทราบดีว่าหากไม่วางแผนให้ดี ผู้ที่ประกอบอาชีพประเภทนี้จะต้องเสียภาษีสูงมาก และหากไม่ยื่นภาษีอย่างถูกต้องมีโอกาสโดนย้อนหลังสูง เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำแผนประหยัดภาษีอย่างถูกต้อง

  นอกจากนี้เรายังรับทำบัญชีให้กับผู้ประกอบอาชีพที่หลากหลาย เช่นรับทำบัญชีให้กับธุรกิจบริการต่างๆ เช่น ช่างแต่งหน้า หมอดู วิทยากร ครูสอนพิเศษ นายหน้าประกันภัย นักออกแบบ ฟรีแลนซ์ นายหน้าคอนโด บ้าน ที่ดิน ช่างภาพ Digital Marketing การตลาดออนไลน์ ทำโฆษณา ขายโปรแกรม Software ขายหวยออนไลน์ รับทำบัญชี ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ขายอุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นต้น หากคุณประกอบธุรกิจด้านอื่น ๆ สามารถสอบถามเข้ามาได้สำนักงานบัญชี VISUALIZE ACCOUNTING ยินดีให้คำปรึกษาเช่นกัน

 4. ปิดงบการเงิน-รับตรวจสอบบัญชี
  • การปิดงบการเงินการปิดงบการเงิน (Financial Closing)เป็นขั้นตอนสำคัญในการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ซึ่งประกอบด้วยการสรุปผลกำไรขาดทุน การเปรียบเทียบรายได้และรายจ่าย และการบันทึกข้อมูลทางการเงินอื่นๆ โดยการปิดงบการเงินช่วยให้ธุรกิจสามารถทราบถึงสถานะการเงินปัจจุบันของตนเอง และเป็นพื้นฐานสำคัญในการตัดสินใจทางธุรกิจต่อไป
  • การตรวจสอบบัญชี (Accounting Audit) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการเงินในระบบบัญชีของธุรกิจ ซึ่งทำโดยผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักงานบัญชีเพื่อยืนยันว่าข้อมูลทางการเงินที่ระบบบัญชีแสดงได้ถูกต้องและเชื่อถือได้

และทั้งหมดนี้รูปแบบการทำบัญชีที่หลากหลาย ของทางสำนักงานบัญชี VISUALIZE ACCOUNTING

Visualize Accounting สำนักงานบัญชี บริการด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน รับทำบัญชี ปิดงบบัญชี รับปิดงบเปล่า รับตรวจสอบบัญชี รับทําบัญชีแม่ค้าออนไลน์ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ จดทะเบียนหจก จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด company registration รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา พร้อมให้คำปรึกษาวิเคราะห์ธุรกิจของคุณอย่างละเอียด เพื่อวางแผนการทำงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

Visualize Accounting
มุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพและราคาที่ยุติธรรมเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน

ติดต่อ visualize accounting
Email: info@visualize-accounting.com
Mobile: 02-809-8999, 085-081-9999
Line: @VISUALIZE.AC

เลือกสำนักงานบัญชีอย่างไร

แนะนำ 5 ปัจจัยควรรู้ก่อนเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชี

เลือกสำนักงานบัญชีอย่างไร

แนะนำ 5 ปัจจัยควรรู้ก่อนเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชี

เลือกสำนักงานบัญชีอย่างไรให้ธุรกิจราบรื่น

เป็นธรรมดาของเจ้าของธุรกิจและกิจการทุกท่าน ที่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการทำ ‘บัญชี’ เป็นอย่างมาก เพราะการทำธุรกิจทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไร หรือบริการไหน ก็ล้วนต้องเกี่ยวข้องกับการเงินทั้งสิ้น อีกทั้งยังมีเรื่องของการจ่ายภาษี การจ่ายเงินเดือนพนักงาน และอีกสารพัดอย่างที่ต้องมีเงินมาเป็นเครื่องนำทาง และนั่นคือเหตุผลที่เจ้าของกิจการทุกคนต้องมองหานักบัญชีมือดี หรือสำนักงานบัญชีที่น่าไว้ใจและมีความเป็นมืออาชีพ เข้ามาช่วยบริหารจัดการและวางแผนในทุกเรื่องราวการเงิน ตั้งแต่เรื่องของการวางแผนงบประมาณและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การปิดงบบัญชี การป้องกันภาษีย้อนหลัง การคิดคำนวณเพื่อหาวิธีลดหย่อนภาษีที่ดีที่สุดให้กับบริษัท ไปจนถึงการจัดเก็บข้อมูลรายรับ-รายจ่าย และอีกสารพัดให้เป็นระบบระเบียบที่ง่ายต่อการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต

อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ต้องใช้ทักษะในการทำงานสูง มิหนำซ้ำยังต้องเปี่ยมไปด้วยความรอบคอบ ทำให้เวลาเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีใดก็ตาม เจ้าของกิจการทุกท่านต้องทำการตรวจสอบคุณสมบัติจนมั่นใจเสียก่อน ไม่เพียงเท่านั้นทุกคนยังต้องสังเกตข้อมูลอีกหลายอย่างก่อนที่จะตัดสินใจเลือกอย่างจริงจัง เพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถเฟ้นหาสำนักงานบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจของตัวเองได้มากที่สุด บทความนี้เลยจะมาแนะนำ 5 ปัจจัยควรรู้ก่อนเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชี ทุกคนจะได้มองหาสำนักงานบัญชีที่ตรงใจได้ง่ายขึ้น พร้อมทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด และช่วยให้กิจการของทุกท่านประสบความสำเร็จมากขึ้นไปอีก

แนะนำ 5 ปัจจัยควรรู้ก่อนเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชี

 1. ต้องเป็นสำนักงานบัญชีที่มีนักบัญชีถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง
  สำนักงานบัญชีก็คือบริษัทแห่งหนึ่ง แน่นอนว่าก่อนที่เราจะเข้าไปใช้บริการ เราย่อมต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนอยู่แล้วว่าสำนักงานบัญชีเหล่านั้นมีการจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ แล้วบุคลากรที่จะมาทำหน้าที่เป็นนักบัญชีคอยรับตรวจสอบบัญชี และทำหน้าที่รับทำบัญชีให้กับบริษัทของเรา มีวุฒิการศึกษาและใบอนุญาตที่ถูกต้องด้วยหรือเปล่า โดยปกติแล้วนักบัญชีที่จะสามารถทำบัญชีให้กับเราได้ จะมีวุฒิการศึกษาอยู่สองวุฒิ ได้แก่ วุฒิระดับปวส. และวุฒิระดับปริญญาตรี ซึ่งความสำคัญของวุฒิเหล่านี้ยังส่งผลต่อขนาดของบริษัทที่นักบัญชีเหล่านั้นจะเข้าไปทำหน้าที่ดูแลเรื่องบัญชีให้ด้วย กล่าวคือ ถ้าบริษัทของคุณคือรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก) หรือ บริษัทจำกัด ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท, สินทรัพย์รวม และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท นักบัญชีที่จะเข้ามาดูแลได้นั้นจะต้องมีวุฒิระดับปวส.ขึ้นไป แต่ถ้าบริษัทของคุณเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก) หรือ บริษัทจำกัด ที่มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ขึ้นไป และมีสินทรัพย์รวม และรายได้รวม 30 ล้านบาทขึ้นไปด้วย นักบัญชีคนนั้นจะต้องมีวุฒิการศึกษาทางด้านบัญชีในระดับปริญญาตรีขึ้นไป นอกจากการเช็กวุฒิการศึกษาแล้ว ก็อย่าลืมตรวจสอบผ่านสภาวิชาชีพบัญชีด้วย เพราะนักบัญชีจะมีการขึ้นทะเบียนเอาไว้กับที่นี่
 2. สำนักงานบัญชีที่อยากเลือกต้องมีชื่อเสียงที่ดีและได้รับการยอมรับในหมู่ลูกค้า
  ชื่อเสียงสำคัญต่อการทำธุรกิจฉันใด การเลือกสำนักงานบัญชีที่น่าไว้วางใจดีก็ต้องเริ่มต้นจากการมีชื่อเสียงในแวดวงผู้ว่าจ้างที่ดีฉันนั้น หรือถ้าเราจะพูดกันแบบภาษาบ้าน ๆ ก็คือการเช็กรีวิวจากลูกค้าเก่า ๆ ที่สำนักงานบัญชีเหล่านั้นเคยรับทำบัญชีให้นั่นเอง เนื่องจากการทำบัญชีนั้นต้องอาศัยความไว้วางใจระหว่างกันสูงมาก หากเราไม่ศึกษาปูมหลังของกันและกันให้ถี่ถ้วนก่อนแล้วเกิดข้อผิดพลาดตามมาก็จะแก้ไขไม่ทัน สำหรับเรื่องสำคัญที่ต้องใส่ใจมาก ๆ ก็คือเรื่องการรักษาความลับและการบริการที่ใส่ใจ ไม่ทิ้งผู้ว่าจ้างไว้กลางทางเมื่อเกิดปัญหานั่นเอง
 3. ยิ่งสำนักงานบัญชีมีประสบการณ์มาก ยิ่งน่าพิจารณาว่าจ้างเป็นพิเศษ
  ไม่ว่าจะอาชีพไหนหรือวงการใด การมีประสบการณ์จนขึ้นชื่อว่าชำนาญการและเป็นมืออาชีพ ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสำคัญทั้งนั้น แน่นอนว่าในวงการสำนักงานบัญชีก็เช่นกัน เพราะยิ่งมีประสบการณ์มาก ก็หมายถึงความมีฝีมือที่โดดเด่น จนมีลูกค้ามากมายคอยว่าจ้าง ส่งผลให้กิจการของพวกเขาเติบโตและดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนมานานขนาดนี้ อีกทั้งยังสื่อถึงความเก๋าเกม และความช่ำชองในเรื่องของการจัดการการเงินด้วย ปัจจัยข้อนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ
 4. ตรวจสอบรายละเอียดของการให้บริการอย่างถี่ถ้วน
  ขอบเขตการทำงาน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายละเอียดยิบย่อยที่หลายคนมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ทว่าจริง ๆ แล้วสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อเราตกลงว่าจ้างกันแล้ว สำนักงานบัญชีและนักบัญชีที่เข้ามาดูแลเรื่องการเงินของบริษัทเรา ก็เทียบเท่ากับเป็นคนในองค์กรแล้วส่วนหนึ่ง การกำหนดขอบเขตการทำงานระหว่างกันให้ละเอียด จะช่วยให้ทั้งเราและเขาสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น เข้าใจกันมากขึ้น โดยปกติแล้ว หน้าที่สำคัญหลัก ๆ ของสำนักงานบัญชีที่ต้องเข้ามาควบคุมดูแลให้กับเรา ก็คือ การยื่นแบบภาษีประจำเดือน การยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม การยื่นภาษีแบบประจำปี การยื่นแบบภาษีนิติบุคคลกลางปีและสิ้นปี การนำส่งงบการเงิน การยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำปีสำหรับเงินเดือนพนักงาน และการปิดบัญชี ฯลฯ ดังนั้นต้องตกลงรายละเอียดเหล่านี้ให้ครบถ้วนด้วย
 5. สำนักงานบัญชีที่เลือกใช้บริการต้องติดต่อง่าย พร้อมบริการได้ทุกสถานการณ์
  การติดต่อง่ายคือหัวใจหลักของการสื่อสาร เพราะในหลาย ๆ ครั้งเรามักต้องการคำปรึกษาจากสำนักงานบัญชีอย่างเร่งด่วน หากไม่ได้รับการตอบสนองโดยทันที ย่อมส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้ ดังนั้นสำนักงานบัญชีที่เราเลือกจึงต้องมีช่องทางติดต่อที่แน่ชัด มีคนคอยประสานงานหลายช่องทาง และที่สำคัญคือต้องมีที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง ให้เราเดินทางไปหาได้หากฉุกเฉินจริง ๆ ทางที่ดีที่สุดที่จะมั่นใจได้ว่าติดต่อง่ายแน่นอน คือการตกลงว่าจ้างกับสำนักงานบัญชีที่ตรงใจโดยตรง ไม่ผ่านนายหน้า จะเห็นผลได้ชัดที่สุด

เป็นอย่างไรกันบ้างกับ 5 ปัจจัยควรรู้ก่อนเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีที่เรารวบรวมมาฝากกันในวันนี้ เชื่อว่าหลังจากอ่านจบ เจ้าของกิจการทุกท่านน่าจะเล็งเห็นความสำคัญของสำนักงานบัญชี และการคัดสรรที่ต้องละเอียดเป็นพิเศษแล้ว ส่วนท่านใดที่อ่านจบแล้ว และกำลังมองหาสำนักงานบัญชีมือดี ที่รับตรวจสอบบัญชี, ปิดงบบัญชี, รับปิดงบเปล่า และรับทำบัญชีแบบครบวงจร สำนักงานบัญชี Visualize Accounting ของพวกเรา ก็พร้อมให้บริการแบบครบวงจร

Visualize Accounting สำนักงานบัญชี บริการด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน รับทำบัญชี ปิดงบบัญชี รับปิดงบเปล่า รับตรวจสอบบัญชี รับทําบัญชีแม่ค้าออนไลน์ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ จดทะเบียนหจก จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด company registration รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา พร้อมให้คำปรึกษาวิเคราะห์ธุรกิจของคุณอย่างละเอียด เพื่อวางแผนการทำงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

Visualize Accounting
มุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพและราคาที่ยุติธรรมเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน

ติดต่อ visualize accounting
Email: info@visualize-accounting.com
Mobile: 02-809-8999, 085-081-9999
Line: @VISUALIZE.AC

จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเองกับการจ้างบริษัทที่รับจดทะเบียน มีความแตกต่างกันอย่างไร

จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเองกับการจ้างบริษัทที่รับจดทะเบียน มีความแตกต่างกันอย่างไร

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการจดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเองกับการจ้างบริษัทให้ดำเนินการแทน

สำหรับคนที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง หรือธุรกิจขนาดใหญ่ก็ตาม ก่อนที่จะประกอบธุรกิจได้ จะต้องมีการจดทะเบียนบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเสียก่อน เพื่อลงทะเบียนธุรกิจของคุณให้มีสถานะตามกฎหมาย ซึ่งในกระบวนการนี้ผู้ที่มีความประสงค์จะจดทะเบียนบริษัท สามารถจ้างสำนักงานกฎหมายหรือสำนักงานบัญชี ที่รับจดทะเบียนบริษัท ให้ดำเนินการจดทะเบียนบริษัทแทนได้ หรือจะดำเนินการจดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเองก็ได้เช่นกัน ซึ่งสามารถยื่นจดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเองได้ทั้งจดทะเบียนบริษัทออนไลน์และไปยื่นที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แต่สำหรับผู้ที่ยังมีความสงสัยและยังไม่แน่ใจ เรื่องความแตกต่างระหว่างการจดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเองกับการมอบหมายให้สำนักงานกฎหมายหรือสำนักงานบัญชี เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนบริษัทให้ และต้องการข้อมูลเพื่อประเมินว่าการจดทะเบียนบริษัทรูปแบบใดเหมาะสมกับเงื่อนไขของตนเองมากกว่ากัน ลองมาอ่านข้อมูลเปรียบเทียบการจดทะเบียนบริษัททั้งสองแบบ จาก Visualize Accounting

ความแตกต่างระหว่างการจดทะเบียนบริษัทเองกับการจ้างบริษัทที่รับจดทะเบียนบริษัท

 1. การจดทะเบียนบริษัท มีขั้นตอนในการดำเนินการหลายขั้นตอน ซึ่งสำนักงานกฎหมายหรือสำนักงานบัญชีที่รับจดทะเบียนบริษัท จะมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ของการจดทะเบียนบริษัทอยู่แล้ว จึงสามารถช่วยดำเนินการจดทะเบียนบริษัทได้อย่างราบรื่น ไม่มีติดขัดในเรื่องเอกสาร และยังสามารถให้คำแนะนำในเรื่องข้อกฎหมายของการจดทะเบียนบริษัทได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
 2. การจดทะเบียนบริษัท มีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นขอจดทะเบียนบริษัทหลายอย่าง เช่น ใบจองชื่อบริษัท, หนังสือสัญญาก่อตั้งบริษัทที่ต้องระบุวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ, เอกสารแสดงที่ตั้งของบริษัท, รายชื่อผู้ถือหุ้น และหนังสือยื่นขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ ภ.พ.20 ซึ่งเอกสารต่าง ๆ เหล่านี้ หากผู้ดำเนินการจดทะเบียนบริษัท ไม่มีความรู้หรือไม่เคยยื่นเรื่องจดทะเบียนบริษัทมาก่อน การใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัทจากผู้เชี่ยวชาญ ก็ย่อมสะดวกรวดเร็วและเอกสารจะมีความถูกต้องมากกว่าการดำเนินการจดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเอง
 3. การยื่นจดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเอง ทั้งการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์และการไปยื่นที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีข้อดีในแง่ของความประหยัดและหากยื่นจดทะเบียนบริษัทแบบออนไลน์ ก็จะได้รับความสะดวกสบาย เพราะไม่ต้องเดินทางไปยื่นเรื่องเอกสารจดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้เสียเวลา แต่ทั้งนี้ผู้ที่ยื่นจดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเอง ก็จะขาดผู้ให้คำแนะนำทางด้านกฎหมายการจดทะเบียนบริษัท และการรายละเอียดทางด้านการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. สำนักงานกฎหมายหรือสำนักงานบัญชีที่รับจดทะเบียนบริษัทบางแห่ง มีบริการที่ครอบคลุมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและเรื่องกฎหมาย จึงสามารถจ้างสำนักงานบัญชีหรือสำนักงานกฎหมายที่รับจดทะเบียนบริษัท ให้ทำบัญชีและให้บริการส่วนอื่น ๆ ในด้านบัญชีแบบต่อเนื่องได้อย่างสะดวก โดยไม่ต้องค้นหาบริษัทใหม่ อีกทั้งสำนักงานบัญชีหรือสำนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่จดทะเบียนบริษัทให้ตั้งแต่เริ่มต้น จะมีข้อมูลและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทของลูกค้าที่รับจดทะเบียนให้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว จึงช่วยให้ทำงานร่วมกันหลังจดทะเบียนบริษัทได้อย่างสะดวก
 5. หากคุณมีความต้องการจะจดทะเบียนการทำธุรกิจในรูปแบบอื่น ๆ เช่น จดทะเบียนหจก.หรือจดทะเบียนพาณิชย์ ก็สามารถยื่นเรื่องแบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองเช่นกัน แต่หากจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ ก็จะได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสมมากกว่า
 6. หากคุณมีเวลาจำกัดและมีเรื่องอื่น ๆ ที่ต้องจัดการมากมาย การจ้างสำนักงานบัญชีหรือสำนักงานกฎหมายให้ทำหน้าที่จดทะเบียนบริษัทให้ ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับคุณได้เป็นอย่างมาก เพราะเอกสารทุกอย่างที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัท จะถูกจัดเตรียมอย่างมืออาชีพ โดยผู้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนบริษัท มีหน้าที่แค่เพียงตรวจสอบเอกสารและเซ็นต์ชื่อในเอกสารเท่านั้น

จะทราบได้อย่างไรว่าคุณควรจ้างบริษัทที่รับจดทะเบียนบริษัท หรือสามารถยื่นเรื่องจดทะเบียนบริษัทเองได้

 • หากคุณไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการจัดตั้งและจดทะเบียนบริษัท ควรใช้บริการของบริษัทที่รับจดทะเบียนบริษัท ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้คุณไม่พลาดข้อกฏหมายหรือข้อกำหนดบางอย่างของการจดทะเบียนบริษัท แต่หากคุณมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทเป็นอย่างดี ก็สามารถดำเนินการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ได้ด้วยตนเอง
 • หากคุณไม่มีเวลาจัดการเอกสารและดำเนินเรื่องจดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเอง ก็ควรจ้างสำนักงานบัญชีหรือสำนักงานกฎหมายที่รับจดทะเบียนบริษัท ให้มาดำเนินการแทนให้ เพื่อประหยัดเวลาในการทำงานของคุณ แต่หากคุณมีเวลามากพอ ก็สามารถดำเนินการจดทะเบียนบริษัทได้ด้วยตัวเอง
 • หากคุณต้องการบริการแบบครบวงจร ที่เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการจดทะเบียนบริษัท ไปจนถึงการทำงานด้านกฎหมายและการบัญชี โดยไม่ต้องการเสียเวลาไปกับการค้นหาหลาย ๆ บริษัท และไม่ต้องการเริ่มต้นกระบวนการติดต่อประสานงานใหม่ตั้งแต่ต้น การจ้างสำนักงานกฎหมายหรือสำนักงานบัญชีที่รับจดทะเบียนบริษัทแบบครบวงจร ก็จะเหมาะสมกับคุณมากกว่า
 • หากคุณต้องการที่ปรึกษาหรือต้องการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่องการจดทะเบียนบริษัท หรือต้องการคำแนะนำเรื่องการดำเนินงานด้านกฎหมายบริษัทหรืองานด้านบัญชี การใช้บริการของสำนักงานกฎหมายหรือสำนักงานบัญชีที่รับจดทะเบียนบริษัท ก็จะช่วยให้คุณได้มีที่ปรึกษาที่เหมาะสม และได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจากมืออาชีพ
 • หากคุณต้องการประหยัดงบประมาณในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ การยื่นจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ด้วยตัวเอง ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณมากกว่า

และหากคุณกำลังมองหาบริการรับจดทะเบียนบริษัท ที่ดำเนินการโดยทีมงานมืออาชีพ ผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการยื่นขอจดทะเบียนบริษัท ลองใช้บริการของสำนักงานบัญชี Visualize Accounting

Visualize Accounting สำนักงานบัญชี บริการด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน รับทำบัญชี ปิดงบบัญชี รับปิดงบเปล่า รับตรวจสอบบัญชี รับทําบัญชีแม่ค้าออนไลน์ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ จดทะเบียนหจก จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด company registration รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา พร้อมให้คำปรึกษาวิเคราะห์ธุรกิจของคุณอย่างละเอียด เพื่อวางแผนการทำงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

Visualize Accounting
มุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพและราคาที่ยุติธรรมเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน

ติดต่อ visualize accounting
Email: info@visualize-accounting.com
Mobile: 02-809-8999, 085-081-9999
Line: @VISUALIZE.AC

รับตรวจสอบบัญชี

วิธีการเลือกผู้สอบบัญชีบริษัท! ที่รับตรวจสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ

รับตรวจสอบบัญชี

วิธีการเลือกผู้สอบบัญชีบริษัท! ที่รับตรวจสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ

รับตรวจสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพช่วยให้ธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดด

การตรวจสอบบัญชีเป็นกระบวนการที่สำคัญในการทำธุรกิจซึ่งธุรกิจที่อยู่ในรูปแบบบริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทมหาชนจำกัด, นิติบุคคล, มูลนิธิ, สมาคม หรือนิติบุคคลอาคารชุดหรือหมู่บ้านจัดสรร ต้องมีการตรวจสอบบัญชีเนื่องจากมีข้อกฎหมายกำหนดให้บริษัทที่มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจะต้องมีการตรวจสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชี ซึ่งการตรวจสอบบัญชีจะตรวจสอบผ่านงบการเงินของบริษัท ซึ่งการจัดทำงบการเงินบริษัทสามารถจัดทำผ่านแผนกบัญชีของบริษัทได้โดยตรงหรือว่าจ้างให้สำนักงานรับทำบัญชีเป็นผู้รวบรวมข้อมูลทางการเงินเพื่อปิดงบบัญชีก็ได้ โดยงบการเงินดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นจากผู้สอบบัญชีที่รับตรวจสอบบัญชีของบริษัท เพื่อยืนยันว่างบการเงินมีความถูกต้องก่อนนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและใช้ยื่นเสียภาษีประจำปี ผู้บริหารจึงให้ความสำคัญกับสำนักงานรับตรวจสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีอิสระที่รับตรวจสอบบัญชี เพราะมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงินที่สะท้อนถึงความน่าเชื่อถือของบริษัทที่มีผลต่อการตัดสินใจสำหรับผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในตลาดทุน และยังมีผลต่อการระดมทุนเพื่อเพิ่มทุนให้กับบริษัท นอกจากนั้นการตรวจสอบบัญชียังช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตหรือข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในงบการเงินได้อีกด้วย ด้วยความสำคัญทั้งในทางกฎหมายและความน่าเชื่อถือของบริษัท การเลือกสำนักงานบัญชีหรือผู้สอบบัญชีอิสระที่รับตรวจสอบบัญชีจึงต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างรวมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกอีกทั้งต้องเลือกประเภทของผู้สอบบัญชีให้ถูกต้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานและมีความเหมาะสมกับประเภทของบริษัท โดยประเภทของผู้สอบบัญชีและวิธีการเลือกผู้สอบบัญชีมีดังนี้

ประเภทของผู้สอบบัญชีในการรับตรวจสอบบัญชี มีด้วยกัน 2 ประเภท

 1. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดและได้รับการอนุมัติการขอขึ้นทะเบียนจากอธิบดีกรมสรรพากร ซึ่งผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะเป็นผู้ตรวจสอบ ประเมิน และรับรองบัญชีงบการเงิน ซึ่งรับตรวจสอบบัญชีของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กที่มีทุนการจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมกันไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้รวมกันไม่เกิน 30 ล้านบาท
 2. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดและได้ขึ้นทะเบียนเป็น “ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” จากสภาวิชาชีพบัญชี ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน ซึ่งรับตรวจสอบบัญชีของนิติบุคคลทั้งในรูปแบบบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะจัดทำรายงานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่างบการเงินถูกต้องและได้มาตรฐานตามรายงานทางการเงินหรือไม่

วิธีการเลือกสำนักงานหรือผู้สอบบัญชีที่รับตรวจสอบบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ มีดังนี้

 1. ผู้สอบบัญชีต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องทั้งผู้สอบบัญชีภาษีอากรและผู้สอบบัญชีอนุญาต จึงจะสามารถรับตรวจสอบบัญชีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและใบอนุญาตต้องไม่อยู่ระหว่างการพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตในระหว่างรับตรวจสอบบัญชี
 2. ควรเลือกผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับประเภทของธุรกิจของบริษัท เพราะผู้สอบบัญชีที่รับตรวจสอบบัญชีมีความชำนาญในการตรวจสอบบัญชีแต่ละประเภทธุรกิจที่แตกต่างกัน หากเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในประเภทของธุรกิจนั้น ๆ จะสามารถช่วยตรวจสอบบัญชีได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ เนื่องจากรู้ข้อด้อยของงบการเงินของธุรกิจและสามารถให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาต่อบริษัทที่ว่าจ้างได้เป็นอย่างดี
 3. ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานบัญชีที่รับตรวจสอบบัญชีต้องมีจรรยาบรรณมีความซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบบัญชีไม่ถูกควบคุมจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและไม่ควรมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ว่าจ้างเพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ สามารถเปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาได้ นอกจากนั้นต้องรักษาความลับของบริษัทที่รับตรวจสอบบัญชีไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทเหล่านั้นมาเปิดเผย
 4. ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจในสำนักงานสอบบัญชีควรเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญต่อคุณภาพของผู้สอบบัญชี เนื่องจากการรับตรวจสอบบัญชีเป็นการตรวจสอบความโปร่งใสของบริษัทและยังเป็นข้อกำหนดของกฎหมาย ดังนั้นผู้ตรวจสอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีควรมีนโยบายที่เน้นคุณภาพของงานตรวจสอบบัญชีและควบคุมให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด เช่น ควรมีคู่มือในการตรวจสอบหรือมีแนวทางการตรวจสอบที่ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ควรมีผู้เชี่ยวชาญหรือหัวหน้างานที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อสามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้สอบบัญชีในสำนักงานได้
 5. ผู้สอบบัญชีที่รับตรวจสอบบัญชีต้องมีกระบวนการในการติดตามที่มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะได้พบข้อบกพร่องของงบการเงินและสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งต้องมีหนังสือตอบรับการตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ลงนามเห็นชอบในข้อตกลงจากบริษัทที่ต้องการตรวจสอบบัญชีด้วย
 6. ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานรับตรวจสอบบัญชีจะต้องมีที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อความสะดวกในการติดต่อและความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทที่ทำการว่าจ้างควรติดต่อกับผู้สอบบัญชีเองโดยตรง เพื่อลดความเสี่ยงที่จะโดนบุคคลอื่นเอาชื่อของผู้สอบบัญชีมาแอบอ้างในการรับงาน

นอกจากประเภทและวิธีในการเลือกสำนักงานบัญชีหรือผู้สอบบัญชีอิสระที่รับตรวจสอบบัญชีแล้วบริษัทที่ต้องการว่าจ้างในการตรวจสอบบัญชี ควรต้องรู้รูปแบบของการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีเพื่อที่จะได้เข้าใจความหมายของการแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการตรวจสอบบัญชีที่จะช่วยให้บริษัทสามารถทักท้วงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดได้ ซึ่งรูปแบบในการแสดงความคิดเห็นมีดังนี้

 1. การแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข หมายความว่างบการเงินมีความถูกต้องตามมาตรฐาน
 2. การแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบมีเงื่อนไข หมายถึงมีข้อมูลบางส่วนในงบการเงินไม่ถูกต้องอย่างมีสาระสำคัญหรือไม่สามารถหาหลักฐานได้มาอ้างอิงข้อมูลดังกล่าวได้โดยข้อมูลดังกล่าวมีสาระสำคัญ
 3. การแสดงความเห็นต่องบการเงินที่ไม่ถูกต้อง หมายถึงการแสดงความเห็นต่อข้อมูลงบการเงินขัดที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างเป็นสาระสำคัญ
 4. การไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน หมายถึงผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานมาอ้างอิงได้ หรือการแสดงข้อมูลขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญอย่างร้ายแรง

การเลือกสำนักงานหรือผู้สอบบัญชีที่ดีมีคุณภาพและได้มาตรฐานจะช่วยให้บริษัทได้รับข้อมูลและวิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง ซึ่งสำนักงานหรือผู้สอบบัญชีที่รับตรวจสอบบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้เกิดผลดีต่อบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนั้นการรับข้อมูลของงบการเงินที่ถูกต้องยังช่วยให้บริษัทสามารถวางแผนธุรกิจหรือกลยุทธ์ทางการตลาดได้อีกด้วย

Visualize Accounting สำนักงานบัญชี บริการด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน รับทำบัญชี ปิดงบบัญชี รับปิดงบเปล่า รับตรวจสอบบัญชี รับทําบัญชีแม่ค้าออนไลน์ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ จดทะเบียนหจก จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด company registration รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา พร้อมให้คำปรึกษาวิเคราะห์ธุรกิจของคุณอย่างละเอียด เพื่อวางแผนการทำงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

Visualize Accounting
มุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพและราคาที่ยุติธรรมเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน

ติดต่อ visualize accounting
Email: info@visualize-accounting.com
Mobile: 02-809-8999, 085-081-9999
Line: @VISUALIZE.AC

ข้อควรรู้ในการจดทะเบียนบริษัท ที่มีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ

ข้อควรรู้ในการจดทะเบียนบริษัท ที่มีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ

ข้อควรรู้ในการจดทะเบียนบริษัท ที่มีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ

ข้อควรรู้ในการจดทะเบียนบริษัท ที่มีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ

จดทะเบียนบริษัท ที่มีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติต้องทำอย่างไร

เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วของประเทศไทยทำให้มีนักลงทุนชาวต่างชาติหันมาสนใจและมองหาโอกาสในการลงทุนในประเทศไทยเพื่อมองหาตลาดใหม่ ๆ ประเทศไทยมีทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ แรงงานที่มีทักษะสูง ฐานความต้องการของผู้บริโภคที่ค่อนข้างกว้าง และมีนโยบายรัฐที่สนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติ ดังนั้นการประกอบธุรกิจในไทยจึงมีทั้งข้อดี และสร้างโอกาสมากมายให้แก่นักลงทุน

สำหรับชาวต่างชาติที่สนใจเริ่มธุรกิจในประเทศไทย การเข้าใจข้อมูลและกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการจดทะเบียนเพื่อเริ่มธุรกิจที่อาจดูซับซ้อนและใช้เวลาค่อนข้างมากแต่หากมีการเตรียมพร้อมที่ดี และได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ การเปิดบริษัทสำหรับชาวต่างชาติก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไป

ในวันนี้เราจะมาพูดถึงกรณีที่ชาวต่างชาติที่ต้องการทำธุรกิจและถือหุ้นในประเทศไทย จะต้องทำอย่างไร และมีข้อกำหนดอะไรบ้าง เรามีข้อมูลและข้อแนะนำให้กับผู้ศึกษาและชาวต่างชาติที่สนใจจะทำธุรกิจและจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย ธุรกิจที่ชาวต่างชาติได้รับอนุญาต ได้แก่

 1. บริการออกแบบด้านวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆสำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำยาวอะคริลิก
 2. บริการออกแบบสร้างภาพกราฟฟิก และสร้างแบบจำลอง 3 มิติ สำหรับใช้ในการตกแต่งแบบจำลองภายนอกและภายในอาคาร
 3. บริการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services) ประเภทย่อยบริการระบบซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นการให้บริการแพลตฟอร์ม สำหรับการทำ Digital Marketing ระหว่างเจ้าของสินค้า/ร้านค้า
 4. บริการวิจัย พัฒนา ติดตั้ง ปรับปรุง และบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวพ์เตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ เป็นต้น

โดยรัฐบาลไทยได้แบ่งธุรกิจที่ห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติทำในประเทศไทยโดยเด็ดขาด มี 3 ประเภทดังนี้

ประเภทที่ 1 ธุรกิจที่ห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ ด้วยเหตุผลพิเศษ

ประเภทที่ 2 ธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศ หรือมีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม

ประเภทที่ 3 ธุรกิจที่คนไทยไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว

หากต้องการจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทย สามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นที่ได้รับการเสนอชื่อ ในขณะที่ยังสามารถมีส่วนร่วมในการควบคึมธุรกิจได้โดยตรง

เมื่อทราบถึงประเภท รายละเอียด และข้อกำหนดแล้ว ต่อมาเรามาดูกันว่าการเปิดบริษัทต่างด้าวมีขั้นตอนอย่างไร บริษัทต่างด้าวมีขั้นตอนการดำเนินการจัดตั้งที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และค่าธรรมเนียมสูงกว่าการจัดตั้งบริษัททั่วไป เราจึงได้สรุปขั้นตอนคร่าวๆในการยื่นขอจดบริษัทต่างด้าว ดังนี้

การขอประกอบธุรกิจ

 • หากเป็นธุรกิจในประเภทที่ 2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติ โดยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน และสามารถขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปได้อีกไม่เกิน 60 วัน
 • เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบและดำเนินการออกใบอนุญาตภายใน 15 วัน
 • หากเป็นธุรกิจในประเภทที่ 3 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะทำสรุปเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่อขอความเห็นชอบ โดยการพิจารณาอนุญาตต้องแล้วเสร็จภายใน 60 วัน
 • เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแล้วกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะแจ้งผลการพิจารณ่ให้ทราบและดำเนินการออกใบอนุญาตภายใน 15 วัน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะประกอบธุรกิจได้

กรณีไม่อนุญาตจะแจ้งผลให้ทราบภายใน 15 วัน โดยระบุเหตุผลที่ไม่อนุญาตและมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายใน 30 วัน ซึ่งสามารถทำเป็นหนังสือยื่นได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การพิจารณาคำขออุทธรณ์ใช้เวลา 30 วันโดยคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

ระยะเวลาดำเนินการ

รวมระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 3-6 เดือน หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับความพร้อมของบริษัทและการลำดับคิวการพิจารณาเพื่ออนุมัติและออกใบอนุญาตของคณะกรรมการ

ส่วนการจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทยสำหรับชาวต่างชาติมี 2 กรณี

กรณีที่ 1 การจดทะเบียนบริษัท สัญชาติไทย คือ คนไทย ถือหุ้นอย่างน้อย 51% และคนต่างชาติ ถือหุ้นไม่เกิน 49 % โดยสามารถประกอบธุรกิจได้ทุกอย่างตามที่กฎหมายกำหนด

กรณีที่ 2 การจดทะเบียนบริษัท สัญชาติอื่น คือ คนต่างชาติ ถือหุ้น 50-100% จะต้องขอเป็นใบประกอบธุรกิจต่างด้าวแทน

กรณีคนต่างด้าวลงทุนในบริษัทจำกัด ตั้งแต่ร้อยละ 40 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนหรือในกรณีมีคนต่างด้าวลงทุนในบริษัทจำกัดต่ำกว่าร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนแต่คนต่างด้าวเป็นผู้มีอำนาจในการทำการแทนบริษัทจำกัด ให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยทุกคนส่งหลักฐานที่มาของเงินลงทุนสอดคล้องกับเงินที่ชำระแล้วของผู้ถือหุ้นแต่ละรายอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 • สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารหรือสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนหรือ
 • เอกสารที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองฐานะการเงินของผู้ถือหุ้นหรือสำเนาเอกสารแสดงหลักฐานแสดงแหล่งที่มาของเงินที่นำมาชำระค่าหุ้น

กรณีที่กรรมการต่างชาติมีอำนาจลงนามในคำขอจดทะเบียนให้แนบสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการท่านนั้นมาเป็นเอกสารประกอบการจดทะเบียน

ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินในบัญชีเงินฝาก

หากท่านไหนสนใจหรือชาวต่างชาติต้องการความช่วยเหลือในการจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย สามารถติดต่อสอบถามหรือใช้บริการสำนักงานบัญชีหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายได้ที่ Visualize Accounting

Visualize Accounting สำนักงานบัญชี บริการด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน รับทำบัญชี ปิดงบบัญชี รับปิดงบเปล่า รับตรวจสอบบัญชี รับทําบัญชีแม่ค้าออนไลน์ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ จดทะเบียนหจก จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด company registration รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา พร้อมให้คำปรึกษาวิเคราะห์ธุรกิจของคุณอย่างละเอียด เพื่อวางแผนการทำงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

Visualize Accounting
มุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพและราคาที่ยุติธรรมเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน

ติดต่อ visualize accounting
Email: info@visualize-accounting.com
Mobile: 02-809-8999, 085-081-9999
Line: @VISUALIZE.AC

บริษัทรับทำบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ข้อดีของการจ้างบริษัทรับทำบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ข้อดีของการจ้างบริษัทรับทำบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

บริหารจัดการการเงินในธุรกิจของคุณให้รัดกุมมากขึ้นด้วย บริษัทรับทำบัญชีคุณภาพเชื่อใจได้

การเริ่มต้นธุรกิจใหม่นั้นมีรายละเอียดมากมายให้ต้องใส่ใจเป็นธรรมดา แต่เรื่องที่สำคัญที่สุดไม่แพ้เรื่องอื่นใด คงเป็นการมีบัญชีรายรับรายจ่ายที่ชัดเจนและไม่มีความผิดพลาด การทำบัญชีนั้นมีประโยชน์ในทุกระดับตั้งแต่การดูแลต้นทุนกำไรของธุรกิจ ไปจนถึงการตั้งเป้าหมาย ยอดขาย วางแผนภาษีและขยับขยายธุรกิจในอนาคต ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนก็ไม่ควรมองข้ามการทำบัญชีเลย บริการรับทำบัญชีจึงไม่ได้เพียงเหมาะกับธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น เพราะการวางแผนที่ดี ทำให้อนาคตของธุรกิจเติบโตได้ดีตามไปด้วยเช่นกัน

ปัจจัยที่จะช่วยให้ตัดสินใจง่ายขึ้นว่าเมื่อไหร่ที่คุณควรเริ่มมองหาบริษัทรับทำบัญชีราคามาตรฐาน บริการคุณภาพ

 1. ขนาดของกิจการ สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงก่อนตามหาบริษัทรับทำบัญชีคือธุรกิจของคุณเอง มีแผนในการพัฒนาระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร มีเงินลงทุนในการทำธุรกิจมากน้อยแค่ไหน แผนการจดทะเบียนนิติบุคคล การจดภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยหากธุรกิจของคุณยังมีขนาดเล็กและยังรับรายได้และยื่นภาษีในรูปแบบบุคคลธรรมดา เอกสารด้านการเงินน้อย อาจเริ่มจากการรับคำปรึกษาบริษัทรับทำบัญชีได้ก่อนในทุกเรื่อง เช่นเทคโนโลยีที่จะช่วยให้คุณทำงานง่ายขึ้น เว็บไซต์และโปรแกรมต่างๆ ที่เป็นที่นิยม ในขณะเดียวกัน แม้จะเป็นธุรกิจขนาดเล็กแต่ถ้าคุณมีแผนการขยับขยายในอนาคตหรือระยะยาว การจ้างบริษัทรับทำบัญชีเข้ามาช่วยดูแลในส่วนต่างๆ นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นและจะมีประโยชน์กับธุรกิจในอนาคตแน่นอน
 2. ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทรับทำบัญชี การลงทุนเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงเสมอ เพราะการจ้างบริษัทรับทำบัญชีก็ถือเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับธุรกิจที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก็อาจจจะจ้างเป็นช่วงอย่างเช่น ช่วงปิดปีงบ หรือจ้างทำเอกสารทางบัญชีไปก่อน ในขณะที่หากมีการจดทะเบียนแล้ว ก็อาจจะขยายเป็นช่วงยื่นภาษี หรือการสอบบัญชีในช่วงต่างๆ เพื่อให้ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นมีเกิดประโยชน์สูงสุด และอย่าลืมเลือกบริษัทรับทําบัญชีราคาดี ย่อมเยา แต่การบริการก็ครบถ้วน
 3. บริการรับทำบัญชีที่เหมาะกับธุรกิจคุณ แน่นอนว่าปัจจัยหลายๆ ส่วนนั้นสัมพันธ์กับการตัดสินใจของคุณ ทั้งในด้านรายรับรายจ่ายของธรุกิจและโหลดงานด้านบัญชี รวมถึงแผนการพัฒนาในอนาคต บริษัทรับทำบัญชีเองก็มีบริการหลากหลายแบบที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้หลากหลาย เริ่มตั้งแต่การแนะนำระบบบัญชี ผังการเดินเอกสารที่จำเป็นต่างๆ การขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีของกิจการ บันทึกบัญชีตามสมุดรายวันด้วยโปรแกรมที่ได้รับการรับรองจากกรมสรรพากร จัดทำบัญชีแยกประเภท รายงานกำไรขาดทุนประจำเดือน ซึ่งคุณก็สามารถตกลงกับบริษัทรับทำบัญชีได้ว่าต้องการงานส่วนใดบ้าง

ข้อดีของการจ้างบริษัทรับทําบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังเปิดธุรกิจใหม่หรือทำธุรกิจขนาดเล็กและกำลังทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียว คงจะเคยพบกับความยุ่งยากในการทำบัญชีที่มีแต่ตัวเลขเต็มไปหมด ทำให้เกิดความผิดพลาดบ่อยครั้งทั้งปัญหาเล็กและใหญ่ แถมการทำบัญชียังใช้เวลามากจนทำให้งานส่วนอื่นๆ ต้องล่าช้า แต่ถ้าไม่ทำบัญชีเลยก็อาจมีเงินหายไม่รู้ตัว แต่ถ้าจะจ้างนักบัญชีประจำ ธุรกิจของคุณก็เล็กและยังไม่มีเงินทุนมากพอที่จะสร้างรายจ่ายก้อนใหญ่ได้ขนาดนั้น วันนี้เรามีทางออกให้คุณ ลองคิดถึงตัวเลือกบริษัทรับทำบัญชีที่สามารถจัดการงานด้านบัญชีได้ทุกด้าน ไม่จำเป็นต้องจ้างต่อเนื่อง ช่วยลดภาระในการทำธุรกิจของคุณได้อีกมาก มีเวลาคิดถึงแผนการขยับขยายในอนาคต

ฟังให้ชัดว่าข้อดีของการจ้างบริษัทรับทำบัญชีสำหรับบริษัทขนาดเล็กนั้นมีอะไรบ้าง

 1. มีบริการหลากหลายเลือกได้ตามความต้องการ เพราะบริษัทรับทำบัญชีมีพนักงานและระบบการบริหารสำหรับงานบัญชีโดยเฉพาะ ทำให้มีผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน คุณจึงสามารถเลือกบริการที่ตัวเองต้องการได้ ตั้งแต่การวางระบบงานบัญชี เอกสารบัญชีรายรับรายจ่าย จนถึงการปรึกษาเรื่องการยื่นภาษีและจดทะเบียนธุรกิจ ซึ่งบางบริการสามารถใช้งานครั้งเดียวได้ ไม่ต้องจ้างพนักงานประจำให้ยุ่งยาก
 2. ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องจ้างประจำ เพราะงานบางส่วนนั้นเป็นเรื่องของระบบ หากมีการระบบที่ดีและเอกสารให้รัดกุมได้แล้วนั้น งานส่วนอื่นๆ ก็สามารถดำเนินการไปได้โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ โดยคุณก็สามารถข้างบริษัทรับทำบัญชีเข้ามาช่วยในส่วนนี้เพราะพวกเขาเชี่ยวชาญมากกว่า และหลังจากที่งานเอกสารและระบบเดินไปได้แล้ว ก็สามารถทำที่เหลือได้ด้วยตัวเอง ซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กมีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ เพราะบริษัทรับทําบัญชีราคามาตรฐานนั้นก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละส่วนงานบัญชี สำหรับท่านที่พึ่งเริ่มทำธุรกิจขนาดเล็กและอยากทดลองทำงานด้วยตัวเอง ก็สามารถปรึกษากับบริษัทรับทำบัญชีผู้เชี่ยวชาญได้ทั้งในด้านงานเอกสาร งานด้านการเงินหรือภาษี เราก็มีบริการต่างๆ อย่างครบถ้วน

การจ้างบริษัทรับทำบัญชีเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการลดภาระและได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน อย่างไรก็ตาม ควรเลือกบริษัทรับทำบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือและให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อให้ธุรกิจได้รับประโยชน์สูงสุด

Visualize Accounting สำนักงานบัญชี บริการด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน รับทำบัญชี ปิดงบบัญชี รับปิดงบเปล่า รับตรวจสอบบัญชี รับทําบัญชีแม่ค้าออนไลน์ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ จดทะเบียนหจก จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด company registration รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา พร้อมให้คำปรึกษาวิเคราะห์ธุรกิจของคุณอย่างละเอียด เพื่อวางแผนการทำงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

Visualize Accounting
มุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพและราคาที่ยุติธรรมเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน

ติดต่อ visualize accounting
Email: info@visualize-accounting.com
Mobile: 02-809-8999, 085-081-9999
Line: @VISUALIZE.AC

pexels-cadeau-maestro-1170412

ความรู้เรื่องภาษีที่นิติบุคคลควรทราบ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ข้อมูลจาก: กรมสรรพากร

pexels-anna-tarazevich-5196821 (1)

ความรู้เรื่องภาษีที่บุคคลธรรมดาควรทราบ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ข้อมูลจาก: กรมสรรพากร