จดทะเบียนบริษัทออนไลน์

ลดความยุ่งยากด้วยบริการจดทะเบียนบริษัท

ลดความยุ่งยากด้วยบริการจดทะเบียนบริษัท

ใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัทรวดเร็วทันใจสะดวกสบายไร้กังวล

การเปิดทำธุรกิจใดก็ตามแบบเป็นกิจจะลักษณะแล้วนั้น จุดประสงค์หลักก็เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรจากธุรกิจหรืองานที่ได้ก่อร่างสร้างขึ้นมา ซึ่งการเปิดบริษัทจะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเจ้าของกิจการ จะต้องทำการจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือจดทะเบียนหจก company registration กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักพาณิชย์จังหวัด ให้ถูกต้อง สมบูรณ์แบบ ถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องดำเนินการ โดยจะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี หากเจ้าของมีเวลาเพียงพอหรือมีบุคคลที่ไว้วางใจได้ ก็อาจจะทำการจดทะเบียนบริษัทได้ด้วยตนเอง แต่หากปัจจัยดังกล่าวไม่พร้อม

การใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัทก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีเนื่องจากจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการและเป็นที่ปรึกษา ช่วยลดความยุ่งยากในการดำเนินการของเจ้าของเอง เพื่อจะได้นำเวลาส่วนนี้ไปดูแลธุรกิจของตนเพื่อสร้างผลกำไรให้เพิ่มขึ้นน่าจะเป็นเรื่องที่ดียิ่งกว่าเดิม

จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือจดทะเบียนหจก company registration เป็นการแจ้งเรื่องการทำธุรกิจหรือกิจการขององค์กรหนึ่งต่อภาครัฐ แสดงให้เห็นว่าเป็นบริษัทที่เปิดกิจการเพื่อหวังผลกำไรจากการดำเนินกิจการเหล่านั้น แบ่งกำไรกันอย่างเป็นสัดส่วน เป็นการทำตามกฎหมาย แสดงรายได้ ภาษี บัญชีรายรับรายจ่ายอย่างชัดเจน เห็นความเคลื่อนไหวทางการเงิน เป็นการแสดงตนในเส้นทางธุรกิจ ซึ่งการจดทะเบียนบริษัทนั้นสามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองหรือจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ก็ได้ กำหนดทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับมูลค่ากิจการ งานที่ดำเนินการ ต้องมีการชำระทุนอย่างน้อย 25% ของทุนที่จดทะเบียน แล้วจะแปรสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย

จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือจดทะเบียนหจก company registration นั้น สามารถสร้างความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ให้เกิดขึ้นกับคู่ค้าได้ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้ซื้อ ผู้ขาย หุ้นส่วน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการจัดการทางกฎหมาย ระบบภาษี ระบบประกันสังคม มีประโยชน์สำหรับการยื่นขอเครดิตสำหรับเจ้าของกิจการได้อีกด้วย

ช่องทางการจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนหจก หรือ company registration

การจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนหจก หรือ company registration สามารถทำได้ 3 ช่องทางคือ

 • ใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัทกับบริษัทผู้เชี่ยวชาญ
  อาทิ สำนักงานบัญชีต่าง ๆ บริษัทที่รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยตรงเฉพาะด้าน เป็นวิธีที่สะดวก เจ้าของธุรกิจไม่ต้องเสียเวลาไปกับงานส่วนนี้ ไร้กังวล เพราะดูแลโดยผู้ชำนาญการและมีผู้รับผิดชอบโดยตรง มั่นใจในความสำเร็จด้วยความรอบคอบอย่างแน่นอน แต่ก็ต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เพิ่มขึ้นจากเดิม แต่ช่วยลดความยุ่งยากของธุรกิจลงได้อย่างแน่นอน ถือเป็นวิธีที่คุ้มค่าได้เช่นกัน

 • จดทะเบียนบริษัทออนไลน์
  ผ่านระบบ DBD e-Registration ประหยัดน้ำมัน ค่าเดินทาง ไม่ต้องยุ่งยากในการไปติดต่องาน ณ สถานที่รับจดทะเบียนบริษัท

 • เข้าไปติดต่อจดทะเบียนด้วยตนเอง
  ณ สถานที่จริงที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หากผู้ที่เข้าไปดำเนินการมีความรู้ความชำนาญเตรียมการข้อมูลและเอกสารครบถ้วนจะสามารถดำเนินการได้รวดเร็ว ไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมใด ๆ เพียงแค่เสียเวลาในการดำเนินการด้วยตนเองและเสียเวลาในการเดินทางเท่านั้นเอง

แต่หากเจ้าหน้าที่ภายในบริษัทไม่มีความชำนาญด้านการจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนหจก หรือ company registration ดำเนินการไปก็ติด ๆ ขัด ๆ เจ้าของกิจการไม่มีเวลาเพียงพอหรือต้องการมุ่งเน้นทางด้านธุรกิจแล้วหละก็ จะดีกว่าไหมหากมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดำเนินงานด้านการจดทะเบียนบริษัทหรือจดทะเบียนหจก company registration ให้ ซึ่งสามารถลดความยุ่งยากหลายประการได้ด้วยบริการรับจดทะเบียนบริษัทนั่นเอง

ใช้บริการจดทะเบียนบริษัท ลดความยุ่งยากได้อย่างไร

เมื่อเจ้าของกิจการ เจ้าของธุรกิจ ตัดสินใจจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้ว หลังจากนี้จะทำการจดทะเบียนเองหรือใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัท ซึ่งแต่ละขั้นตอนในการจดทะเบียนมีความยุ่งยากซับซ้อนสำหรับผู้ที่ไม่มีความชำนาญ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้เวลาตามลำดับขั้น อาศัยประสบการณ์ความถนัดความชำนาญเฉพาะด้าน ละเอียด รอบคอบ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง สะดวกสบาย ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการ ไม่ติดปัญหาเมื่อได้ยื่นเอกสารขออนุมัติไปแล้ว

 • บริษัทรับจดทะเบียน สามารถให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับธุรกิจได้ อาทิ ควรจดทะเบียนบริษัท ประเภทใด ต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์ด้านบัญชีการเงิน ภาษี ที่ต้องเผชิญในระยะยาว รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการตั้งชื่อบริษัทที่ต้องไม่ซ้ำ ไม่คล้ายกับบริษัทอื่น หลีกเลี่ยงคำที่จำกัดไว้และวิธีการจองชื่อบริษัทด้วย

 • การเตรียมความพร้อมของข้อมูลและเอกสารที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นชื่อบริษัท นามบัตร ตราประทับ แบบคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด หนังสือบริคณห์สนธิ รายการจดทะเบียนจัดตั้ง วัตถุประสงค์การจัดตั้ง รายละเอียดกรรมการ ใบแจ้งผลจองชื่อนิติบุคคล หลักฐานความเห็นชอบในการตั้งบริษัท บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สำเนาบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท สำเนาข้อบังคับ สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้น การลงนามในเอกสาร มูลค่าอากรแสตมป์ รวมไปถึงเอกสารกรณีมีผู้ถือหุ้นต่างด้าวที่ต้องมีเพิ่มเติมด้วย บริษัทรับจดทะเบียนที่ถือเป็นผู้ชำนาญการย่อมป้องกันความผิดพลาดในจุดนี้ได้เป็นอย่างดีด้วยความเป็นมืออาชีพ

 • บริษัทรับจดทะเบียนบริษัท สามารถดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ที่จำเป็นได้โดยไม่ขาดตกบกพร่องเพื่อนำไปสู่การอนุมัติการขอจดทะเบียน เช่น เปิดให้จองซื้อหุ้นของบริษัท นัดประชุมผู้ถือหุ้น จัดประชุมบุคลากรในบริษัท จัดตั้งคณะกรรมการบริษัท

 • บริษัทรับจดทะเบียน จะรักษาขอบเขตระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งต้องมีความรอบคอบชัดเจน เป็นไปตามกำหนดเวลา มิเช่นนั้นต้องดำเนินการซ้ำใหม่วนรอบไปเรื่อย ๆ อีกครั้ง การใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัทจะช่วยให้ประหยัดเวลา เจ้าของกิจการหรือพนักงานที่ไม่มีความชำนาญ จะได้ไม่เสียเวลาส่วนนี้ไปดำเนินการ ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่หลักของตนได้อย่างเต็มที่

 • บริษัทรับจดทะเบียนบริษัท จะมีความแม่นยำเรื่องค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ ทำให้ไม่เกิดการทำงานซ้ำซ้อนวนไปมา ขาด ๆ เกิน ๆ เสียเวลาดำเนินการ เป็นเหตุเล็กน้อยที่จะทำให้เสียเวลาและโอกาสได้

 • หากได้รับเอกสารสำคัญใด ๆ กลับมาแล้ว ต้องดำเนินการต่ออย่างไร ตรวจสอบความถูกต้องอย่างไร บริษัทรับจดทะเบียนบริษัทจะให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะวิธีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ลดเวลาการที่ต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติมว่าต้องทำอย่างไร สะดวก รวดเร็ว สามารถทำธุรกรรมต่อไปได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

การใช้บริการจดทะเบียนบริษัท สามารถช่วยดูแลธุรกิจ เป็นผู้ช่วยที่ดีในกิจการได้ ซึ่งจากข้อมูลเหล่านี้สามารถการันตีได้ระดับหนึ่งว่า บริษัทรับจดทะเบียนบริษัทจะช่วยผ่อนแรงเจ้าของกิจการรายใหม่และรายเก่าทั้งหลายได้เป็นอย่างดี

ใช้บริการจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนหจก จดทะเบียนบริษัทออนไลน์กับ Visualize Accounting ง่ายนิดเดียว

 1. ลูกค้ามัดจำค่าบริการ
 2. ลูกค้ากรอกข้อมูลที่จำเป็นตามแบบฟอร์ม
 3. Visualize Accounting สรุปข้อมูลการจดทะเบียน แบบตราประทับ ส่งให้ลูกค้า อนุมัติ แล้วยื่นส่งคำขอจดทะเบียน
 4. ลูกค้ายืนยันตัวตนผ่านทางโทรศัพท์
 5. ชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ
 6. จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเร็จ

ทั้งนี้ Visualize Accounting จะบริการเปิดบัญชีธนาคารให้กับลูกค้าตามธนาคารและสาขาที่ต้องการ พร้อมจัดส่งเอกสารบริษัท ตรายาง นามบัตร ฟอร์มเอกสารให้ลูกค้าและให้คำปรึกษาวางแผนด้านภาษี บัญชี เบื้องต้น ไปพร้อมกัน ลูกค้าพร้อมเริ่มธุรกิจได้ทันทีอย่างไม่ต้องกังวลใด ๆ
Visualize Accounting สำนักงานบัญชี บริการด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน รับทำบัญชี ปิดงบบัญชี รับปิดงบเปล่า รับตรวจสอบบัญชี รับทำบัญชีแม่ค้าออนไลน์ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ จดทะเบียนหจก จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด company registration รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา พร้อมให้คำปรึกษาวิเคราะห์ธุรกิจของคุณอย่างละเอียด เพื่อวางแผนการทำงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

Visualize Accounting
มุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพและราคาที่ยุติธรรมเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน

ติดต่อ visualize accounting
Email: info@visualize-accounting.com
Mobile: 02-809-8999, 085-081-9999
Line: @VISUALIZE.AC

สำนักงานบัญชี

มีโปรแกรมบัญชีแล้วต้องใช้บริการบริษัทรับทำบัญชีหรือไม่

มีโปรแกรมบัญชีแล้วต้องใช้บริการบริษัทรับทำบัญชีหรือไม่

บริษัทรับทำบัญชีมีหน้าที่อะไร และมีข้อดีอย่างไรหากจัดจ้างสำนักงานบัญชี

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทุกๆ ด้านของชีวิต การทำบัญชีก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ได้รับการพัฒนาให้สะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้นด้วยโปรแกรมบัญชีต่างๆ ที่มีให้เลือกใช้มากมายในปัจจุบัน ทำให้หลายๆ คนอาจเกิดคำถามว่า หากมีโปรแกรมบัญชีแล้ว จำเป็นต้องใช้บริการบริษัทรับทำบัญชีหรือไม่

คำตอบก็คือ ขึ้นอยู่กับความต้องการและความถนัดของแต่ละบุคคล หากคุณมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องบัญชีเป็นอย่างดี และมีเวลาเพียงพอที่จะทำบัญชีด้วยตัวเอง การใช้โปรแกรมบัญชีก็อาจเพียงพอแล้ว แต่หากคุณไม่มีความรู้เรื่องบัญชี หรือไม่มีเวลาทำบัญชีด้วยตัวเอง การใช้บริการบริษัทรับทำบัญชีก็เป็นทางเลือกที่ดี เพราะถึงแม้ว่าโปรแกรมบัญชีจะอำนวยความสะดวกสบายให้กับเราได้ ทั้งการทำบัญชีรายเดือน การทำงบการเงิน หรือแม้แต่การทำภาษี แต่ก็ยังมีบางทักษะที่ยังไม่สามารถทดแทนนักบัญชีได้ เช่น การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี, ความถูกต้องของข้อมูล, ข้อกำหนดทางภาษี, รับตรวจสอบบัญชี และทักษะเฉพาะด้านของการบัญชี

ดังนั้น การที่เราใช้โปรแกรมบัญชี จะทำให้เราสามารถจัดการบัญชีเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง แต่สุดท้ายแล้วในการเปิดบริษัทต่างๆ ก็ต้องมีการใช้บริการบริษัทรับทำบัญชีจึงจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี การปิดงบบัญชี ก็ต้องทำโดยนักบัญชีหรือสำนักงานบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเท่านั้น ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นไปตามระเบียบของกรมสรรพากร ที่ได้ออกกำหนดมาว่าผู้ที่ต้องลงนามในการจัดทำรายงานเพื่อยื่นส่งภาษีจะต้องเป็นนักบัญชีเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นการหลีกเลี่ยงการเสียเบี้ยปรับเพิ่ม หากข้อมูลต่างๆ ที่ลงไปไม่มีความถูกต้อง

ข้อดีของการจัดจ้างสำนักงานบัญชี

 • ช่วยลดการทุจริตภายในบริษัท เพราะเป็นการจัดจ้างบริษัทภายนอก
 • ช่วยให้ธุรกิจของคุณดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น เพราะสามารถเตรียมความพร้อมกับการจัดการภาษีได้ทันท่วงทีทำให้ทางบริษัทรับมือกับภาษีได้ อีกทั้งยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณติดต่อกับลูกค้าหรือคู่ค้าทางธุรกิจ
 • การจ้างสำนักงานบัญชีสามารถเลือกจ้างเฉพาะช่วงปิดงบได้ จึงช่วยลดงบประมาณในการจ้างพนักงานในบริษัท อีกทั้งยังช่วยค้นหาและใช้ประโยชน์จากการหักลดหย่อนภาษีทั้งหมดที่คุณมีสิทธิ์ได้รับ นอกจากนี้ สำนักงานบัญชีสามารถช่วยคุณจัดทำงบประมาณและติดตามค่าใช้จ่ายของคุณเพื่อให้คุณสามารถควบคุมการเงินของธุรกิจได้ดีขึ้น
 • สำนักงานบัญชีสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาอันมีค่าโดยจัดการงานบัญชีทั้งหมดของคุณ คุณจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่การบริหารธุรกิจของคุณได้อย่างเต็มที่
 • สำนักงานบัญชีมีประสบการณ์และความรู้ในการจัดการงานบัญชีต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่างานบัญชีของคุณจะถูกต้องและแม่นยำ

หน้าที่หลักของนักบัญชีหรือสำนักงานบัญชี

นักบัญชีหรือสำนักงานบัญชีมีหน้าที่หลักในการจัดการและดูแลด้านการเงินของบริษัทหรือองค์กรต่างๆ โดยมีหน้าที่หลักดังนี้

 • การบันทึกรายการทางการเงิน
  นักบัญชีจะทำการบันทึกรายการทางการเงินทั้งหมดของบริษัทหรือองค์กร ไม่ว่าจะเป็นรายรับ รายจ่าย และสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อให้สามารถติดตามและตรวจสอบการเคลื่อนไหวของเงินได้อย่างถูกต้อง
 • การจัดทำงบการเงิน
  นักบัญชีจะจัดทำงบการเงินต่างๆ รวมไปถึงการปิดงบบัญชี เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด เพื่อให้ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถทราบถึงสถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทหรือองค์กรได้อย่างชัดเจน
 • การให้คำปรึกษาด้านการเงิน
  นักบัญชีสามารถให้คำปรึกษาด้านการเงินแก่ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องต่างๆ เช่น การวางแผนการเงิน การลงทุน และการจัดการภาษี เพื่อช่วยให้บริษัทหรือองค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การตรวจสอบบัญชี
  นักบัญชีสามารถทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทหรือองค์กรเพื่อให้แน่ใจว่ามีการบันทึกรายการทางการเงินอย่างถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดไว้ ช่วยให้บริษัทหรือองค์กรต่างๆ บริหารจัดการด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
 • จัดทำและยื่นภาษี
  นักบัญชีหรือสำนักงานบัญชีมีหน้าที่ในการจัดทำและยื่นภาษีให้กับบริษัทหรือองค์กรต่างๆ ตามกฎหมายที่กำหนด โดยต้องคำนวณภาษีให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาทางกฎหมาย
 • ให้บริการทางการบัญชีอื่นๆ
  นอกจากหน้าที่หลักที่กล่าวมาแล้ว นักบัญชีหรือสำนักงานบัญชียังสามารถให้บริการทางการบัญชีอื่นๆ ได้อีกมากมาย เช่น การจัดทำงบประมาณ การจัดทำแผนธุรกิจ การวิเคราะห์ทางการเงิน และการให้คำปรึกษาด้านการบัญชีและการเงินต่างๆ

ความแตกต่างระหว่างโปรแกรมบัญชีและสำนักงานบัญชี

 • โปรแกรมบัญชีเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักบัญชีทำงานได้ง่ายขึ้น ในขณะที่นักบัญชีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการบัญชีที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบันทึกรายการบัญชี จัดทำงบการเงิน และคำนวณภาษี
 • โปรแกรมบัญชีสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ ในขณะที่นักบัญชีต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในหลักการบัญชีและกฎหมายภาษีอย่างถ่องแท้ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
 • โปรแกรมบัญชีสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในขณะที่นักบัญชีมีเวลาทำงานจำกัด

โปรแกรมบัญชีและนักบัญชีสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้งานบัญชีเสร็จสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ทำงานได้ง่ายขึ้น โดยการบันทึกรายการบัญชี จัดทำงบการเงิน และคำนวณภาษีได้อย่างอัตโนมัติ ในขณะที่นักบัญชีสามารถใช้ความรู้ความเข้าใจในหลักการบัญชีและกฎหมายภาษีอย่างถ่องแท้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านการเงินและการบัญชีได้

ถึงแม้โปรแกรมบัญชีจะอำนวยความสะดวกให้กับเราได้มาก แต่นักบัญชีหรือสำนักงานบัญชีมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ บริหารจัดการด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการให้บริการทางการบัญชีและการเงินต่าง ๆ อย่างครบวงจร

Visualize Accounting สำนักงานบัญชี บริการด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน รับทำบัญชี ปิดงบบัญชี รับปิดงบเปล่า รับตรวจสอบบัญชี รับทําบัญชีแม่ค้าออนไลน์ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ จดทะเบียนหจก จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด company registration รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา พร้อมให้คำปรึกษาวิเคราะห์ธุรกิจของคุณอย่างละเอียด เพื่อวางแผนการทำงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

Visualize Accounting
มุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพและราคาที่ยุติธรรมเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน

ติดต่อ visualize accounting
Email: info@visualize-accounting.com
Mobile: 02-809-8999, 085-081-9999
Line: @VISUALIZE.AC

บริษัทรับทำบัญชี

บริษัทรับทำบัญชีมีกี่แบบและมีอะไรบ้าง?

บริษัทรับทำบัญชีมีกี่แบบและมีอะไรบ้าง?

ชวนรู้จักสุดยอด บริษัทรับทำบัญชี สำนักงานบัญชี VISUALIZE ACCOUNTING

การทำบัญชีเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินสถานะการเงินของธุรกิจ ซึ่งจะช่วยในการวางแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต และแน่นอนว่าทุกวันนี้ผู้ประกอบการ SMEs หลาย ๆ บริษัท นิยมใช้บริการให้สำนักงานบัญชี มาช่วยดูแลและช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่อันแสนวุ่นวายหน้าปวดหัวในเรื่องของการทำบัญชีต่าง ๆ ในแต่ละเดือน เปรียบได้ว่าสำนักงานบัญชีคือคู่คิดของผู้ประกอบการ สำนักงานบัญชีสามารถให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ หลายประการ เช่น สำนักงานบัญชี ช่วยให้การจัดทำบัญชีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ให้รายงานทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ เพราะสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพจะมีโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่มีความทันสมัย สามารถดึงข้อมูลคู่ค้าจากเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้โดยอัตโนมัติ และทำให้เจ้าของธุรกิจคลายความกังวลใจเรื่องความผิดพลาดของการยื่นภาษีต่าง ๆได้อีกด้วย

และข้อดีอีกประการของการใช้บริการ สำนักงานบัญชี คือ ทำให้เจ้าของกิจการมีเวลาทุ่มเทกับธุรกิจได้เต็มที่โดยไม่ต้องปวดหัวกับเรื่องบัญชี-ภาษี ทำให้เจ้ากิจการมีเวลาไปโฟกัส กับการทำธุรกิจได้เต็มที่นั่นเอง นอกจากนี้ ใช้บริการ สำนักงานบัญชี ยังเป็นการป้องกันทางกฎหมายที่สำคัญสำหรับธุรกิจ การบันทึกข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องช่วยในการประเมินภาษีและปรับตัวตามกฎระเบียบทางการเงินต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเผชิญกับค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่ไม่คาดคิดได้ สำหรับสำนักงานบัญชีส่วนมากจะมีบริการที่หลากหลาย ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือ ขนาดกลาง หรือจะเพียง ร้านค้าออนไลน์ตามแพลตฟอร์มต่าง ๆ ก็สามารถ ใช้บริการ สำนักงานบัญชีได้เช่นกัน

 

บริการรับทำบัญชี มีดังนี้

 1. รับทำบัญชี-ยื่นภาษี
  โดยทางสำนักงานบัญชีมีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลการเงินของธุรกิจ รวมถึงการบันทึกธุรกรรมการเงินต่าง ๆ เช่น รายได้, รายจ่าย, การลงทุน, และหนี้สิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับล่าสุด ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามและวิเคราะห์สถานะการเงินของตนเองได้อย่างแม่นยำ รวมถึง สำนักงานบัญชีเข้ามาช่วยเรื่องการยื่นภาษีแบบประจำเดือนและแบบประจำปีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
  • รับทำบัญชี-ยื่นภาษีประจำเดือน มีดังนี้
  • สำนักงานบัญชีจัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินเดือน (ภงด. 1)
  • สำนักงานบัญชีจัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภงด. 3, 53, 54
  • จัดทำรายงานภาษีซื้อ – ขาย และยื่น ภ.พ. 30 ,36 ตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • รายงานภาษีซื้อ-ขายประจำเดือน

  รับทำบัญชี-ยื่นภาษีประจำเดือน มีดังนี้

  • สำนักงานบัญชีให้คำปรึกษาการจัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90, 91, 94 สำหรับบุคคลธรรมดา เพื่อพนักงานในบริษัท
  • จัดทำรายงานภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51) ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 50)
  • สำนักงานบัญชียื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
  • สำนักงานบัญชีบริการจัดทำทะเบียนสินทรัพย์
  • ทำการปิดบัญชี เพื่อจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นงวดบัญชีพร้อมทั้งนำส่งงบการเงินให้ทันตามเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้
  • สำนักงานบัญชี ยื่น บอจ 5,ลงประกาศ นสพ. เชิญประชุมจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อรับรองและตรวจสอบให้ตรงตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป

 2. จดทะเบียนบริษัท – จดvat
  การจดทะเบียนบริษัทคือกระบวนการทางกฎหมาย โดยส่วนมากเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ถึง ขนาดกลาง จะนิยมใช้บริการ สำนักงานบัญชี เพราะขั้นตอนการในการจดทะเบียนบริษัท – จดvatนั้นมีความยุ่งยากหลายขั้นตอน ใช้บริการ สำนักงานบัญชี จะมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการดำเนินการเข้ามาดูแลและสามารถแนะนำในเรื่องข้อกฎหมายของการจดทะเบียนบริษัทได้เป็นอย่างดี สำหรับใครที่เลือกใช้บริการจดทะเบียนบริษัท – จดvat กับสำนักงานบัญชี VISUALIZE ACCOUNTING จะได้รับคำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการมือใหม่และไม่มีบวกราคาเพิ่มสำหรับงานจดทะเบียนรวมให้หมดแล้ว

 3. ยื่นภาษี บุคคลธรรมดา
  • ยื่นภาษี บุคคลธรรมดา ร้านค้าออนไลน์ การยื่นภาษีสำหรับร้านค้าออนไลน์ของบุคคลธรรมดาไม่ได้แตกต่างจากการยื่นภาษีสำหรับธุรกิจทั่วไปเท่าใด ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่ทุกคนต้องทำตาม การรับรู้ถึงความสำคัญของการยื่นภาษีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ แต่หากใครกลัวเกิดความผิดพลาดในการยื่นภาษี การเลือกใช้บริการ สำนักงานบัญชี VISUALIZE ACCOUNTING ถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดก็ว่าได้ เพราะ ทางเราเข้าใจในธุรกิจประเภทนี้เป็นอย่างดีและสามารถแนะนำการวางระบบบัญชีให้ทันสมัยโดยใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ที่เน้นใช้งานง่าย ให้เหมาะสมกับธุรกิจออนไลน์ และยังช่วยวางแผนภาษี แนะนำวิธีประหยัดภาษีอย่างถูกต้อง
  • ยื่นภาษี บุคคลธรรมดา อาชีพด้าน Youtuber Influencer Blogger Steamer Tiktok Ig เพราะเราทราบดีว่าหากไม่วางแผนให้ดี ผู้ที่ประกอบอาชีพประเภทนี้จะต้องเสียภาษีสูงมาก และหากไม่ยื่นภาษีอย่างถูกต้องมีโอกาสโดนย้อนหลังสูง เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำแผนประหยัดภาษีอย่างถูกต้อง

  นอกจากนี้เรายังรับทำบัญชีให้กับผู้ประกอบอาชีพที่หลากหลาย เช่นรับทำบัญชีให้กับธุรกิจบริการต่างๆ เช่น ช่างแต่งหน้า หมอดู วิทยากร ครูสอนพิเศษ นายหน้าประกันภัย นักออกแบบ ฟรีแลนซ์ นายหน้าคอนโด บ้าน ที่ดิน ช่างภาพ Digital Marketing การตลาดออนไลน์ ทำโฆษณา ขายโปรแกรม Software ขายหวยออนไลน์ รับทำบัญชี ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ขายอุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นต้น หากคุณประกอบธุรกิจด้านอื่น ๆ สามารถสอบถามเข้ามาได้สำนักงานบัญชี VISUALIZE ACCOUNTING ยินดีให้คำปรึกษาเช่นกัน

 4. ปิดงบการเงิน-รับตรวจสอบบัญชี
  • การปิดงบการเงินการปิดงบการเงิน (Financial Closing)เป็นขั้นตอนสำคัญในการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ซึ่งประกอบด้วยการสรุปผลกำไรขาดทุน การเปรียบเทียบรายได้และรายจ่าย และการบันทึกข้อมูลทางการเงินอื่นๆ โดยการปิดงบการเงินช่วยให้ธุรกิจสามารถทราบถึงสถานะการเงินปัจจุบันของตนเอง และเป็นพื้นฐานสำคัญในการตัดสินใจทางธุรกิจต่อไป
  • การตรวจสอบบัญชี (Accounting Audit) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการเงินในระบบบัญชีของธุรกิจ ซึ่งทำโดยผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักงานบัญชีเพื่อยืนยันว่าข้อมูลทางการเงินที่ระบบบัญชีแสดงได้ถูกต้องและเชื่อถือได้

และทั้งหมดนี้รูปแบบการทำบัญชีที่หลากหลาย ของทางสำนักงานบัญชี VISUALIZE ACCOUNTING

Visualize Accounting สำนักงานบัญชี บริการด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน รับทำบัญชี ปิดงบบัญชี รับปิดงบเปล่า รับตรวจสอบบัญชี รับทําบัญชีแม่ค้าออนไลน์ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ จดทะเบียนหจก จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด company registration รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา พร้อมให้คำปรึกษาวิเคราะห์ธุรกิจของคุณอย่างละเอียด เพื่อวางแผนการทำงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

Visualize Accounting
มุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพและราคาที่ยุติธรรมเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน

ติดต่อ visualize accounting
Email: info@visualize-accounting.com
Mobile: 02-809-8999, 085-081-9999
Line: @VISUALIZE.AC