รับตรวจสอบบัญชี สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี

รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัท

Visualize Accounting บริการบัญชีครบวงจร รับตรวจสอบบัญชี รับทำบัญชี
รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัท ทุกประเภทธุรกิจ โดยผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินมากกว่า 10 ปี

audited

ตรวจสอบบัญชี

ขอบเขตงานตรวจสอบบัญชี
ตรวจสอบงบการเงินประจำปี โดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาต (CPA) ตามที่กฎหมายกำหนด
ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชี และประมาณการทางบัญชี
ประเมินความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูล และการนำเสนองบการเงินโดยรวม แสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปี
จัดทำรายงานเสนอข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่ตรวจพบ (ถ้ามี)
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีประจำปีของกิจการตามกฎหมาย
บริการให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร
รับตรวจสอบบัญชี อัตราค่าบริการงานตรวจสอบบัญชี
เริ่มต้นที่ 5,000 บาท โดยพิจารณาจากปริมาณรายการค้า และความซับซ้อนของธุรกิจ

ไม่ว่าจะเป็น Startup SMEs ทั้งธุรกิจ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ในทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจอื่น ๆ อีกมากมาย ด้วยทีมงานนักบัญชีที่มีประสบการณ์ ปิดงบบัญชี รับทำบัญชี รับปิดงบเปล่า รับทําบัญชีแม่ค้าออนไลน์ รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท ให้บริการที่ปรึกษาด้านบัญชีในราคาที่เหมาะสม

สนใจ รับตรวจสอบบัญชี รับทำบัญชีแม่ค้าออนไลน์ รับทำบัญชี รับปิดงบเปล่า รับจดทะเบียนบริษัท และ อื่น ๆ ครบวงจร ครบ จบ ที่นี่ที่เดียว

LETS START

ติดต่อบริการจากเรา
สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ปิดงบบัญชี จดทะเบียนบริษัท ให้บริการในราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงขนาดของธุรกิจ ความซับซ้อนของธุรกิจ ขอบเขตงานด้านบัญชีที่ลูกค้าต้องการคำปรึกษา ซึ่งโดยรวมจะทำการเสนอค่าบริการที่สอดคล้องกับขอบเขตงานที่ปรึกษาบัญชีให้ลูกค้าทราบก่อน

Visualize Accounting มุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพและราคาที่ยุติธรรม เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน
Shopping Basket