จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเองกับการจ้างบริษัทที่รับจดทะเบียน มีความแตกต่างกันอย่างไร

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการจดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเองกับการจ้างบริษัทให้ดำเนินการแทน

สำหรับคนที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง หรือธุรกิจขนาดใหญ่ก็ตาม ก่อนที่จะประกอบธุรกิจได้ จะต้องมีการจดทะเบียนบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเสียก่อน เพื่อลงทะเบียนธุรกิจของคุณให้มีสถานะตามกฎหมาย ซึ่งในกระบวนการนี้ผู้ที่มีความประสงค์จะจดทะเบียนบริษัท สามารถจ้างสำนักงานกฎหมายหรือสำนักงานบัญชี ที่รับจดทะเบียนบริษัท ให้ดำเนินการจดทะเบียนบริษัทแทนได้ หรือจะดำเนินการจดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเองก็ได้เช่นกัน ซึ่งสามารถยื่นจดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเองได้ทั้งจดทะเบียนบริษัทออนไลน์และไปยื่นที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แต่สำหรับผู้ที่ยังมีความสงสัยและยังไม่แน่ใจ เรื่องความแตกต่างระหว่างการจดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเองกับการมอบหมายให้สำนักงานกฎหมายหรือสำนักงานบัญชี เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนบริษัทให้ และต้องการข้อมูลเพื่อประเมินว่าการจดทะเบียนบริษัทรูปแบบใดเหมาะสมกับเงื่อนไขของตนเองมากกว่ากัน ลองมาอ่านข้อมูลเปรียบเทียบการจดทะเบียนบริษัททั้งสองแบบ จาก Visualize Accounting

ความแตกต่างระหว่างการจดทะเบียนบริษัทเองกับการจ้างบริษัทที่รับจดทะเบียนบริษัท

 1. การจดทะเบียนบริษัท มีขั้นตอนในการดำเนินการหลายขั้นตอน ซึ่งสำนักงานกฎหมายหรือสำนักงานบัญชีที่รับจดทะเบียนบริษัท จะมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ของการจดทะเบียนบริษัทอยู่แล้ว จึงสามารถช่วยดำเนินการจดทะเบียนบริษัทได้อย่างราบรื่น ไม่มีติดขัดในเรื่องเอกสาร และยังสามารถให้คำแนะนำในเรื่องข้อกฎหมายของการจดทะเบียนบริษัทได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
 2. การจดทะเบียนบริษัท มีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นขอจดทะเบียนบริษัทหลายอย่าง เช่น ใบจองชื่อบริษัท, หนังสือสัญญาก่อตั้งบริษัทที่ต้องระบุวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ, เอกสารแสดงที่ตั้งของบริษัท, รายชื่อผู้ถือหุ้น และหนังสือยื่นขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ ภ.พ.20 ซึ่งเอกสารต่าง ๆ เหล่านี้ หากผู้ดำเนินการจดทะเบียนบริษัท ไม่มีความรู้หรือไม่เคยยื่นเรื่องจดทะเบียนบริษัทมาก่อน การใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัทจากผู้เชี่ยวชาญ ก็ย่อมสะดวกรวดเร็วและเอกสารจะมีความถูกต้องมากกว่าการดำเนินการจดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเอง
 3. การยื่นจดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเอง ทั้งการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์และการไปยื่นที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีข้อดีในแง่ของความประหยัดและหากยื่นจดทะเบียนบริษัทแบบออนไลน์ ก็จะได้รับความสะดวกสบาย เพราะไม่ต้องเดินทางไปยื่นเรื่องเอกสารจดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้เสียเวลา แต่ทั้งนี้ผู้ที่ยื่นจดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเอง ก็จะขาดผู้ให้คำแนะนำทางด้านกฎหมายการจดทะเบียนบริษัท และการรายละเอียดทางด้านการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. สำนักงานกฎหมายหรือสำนักงานบัญชีที่รับจดทะเบียนบริษัทบางแห่ง มีบริการที่ครอบคลุมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและเรื่องกฎหมาย จึงสามารถจ้างสำนักงานบัญชีหรือสำนักงานกฎหมายที่รับจดทะเบียนบริษัท ให้ทำบัญชีและให้บริการส่วนอื่น ๆ ในด้านบัญชีแบบต่อเนื่องได้อย่างสะดวก โดยไม่ต้องค้นหาบริษัทใหม่ อีกทั้งสำนักงานบัญชีหรือสำนักงานกฎหมายที่ทำหน้าที่จดทะเบียนบริษัทให้ตั้งแต่เริ่มต้น จะมีข้อมูลและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทของลูกค้าที่รับจดทะเบียนให้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว จึงช่วยให้ทำงานร่วมกันหลังจดทะเบียนบริษัทได้อย่างสะดวก
 5. หากคุณมีความต้องการจะจดทะเบียนการทำธุรกิจในรูปแบบอื่น ๆ เช่น จดทะเบียนหจก.หรือจดทะเบียนพาณิชย์ ก็สามารถยื่นเรื่องแบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองเช่นกัน แต่หากจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ ก็จะได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสมมากกว่า
 6. หากคุณมีเวลาจำกัดและมีเรื่องอื่น ๆ ที่ต้องจัดการมากมาย การจ้างสำนักงานบัญชีหรือสำนักงานกฎหมายให้ทำหน้าที่จดทะเบียนบริษัทให้ ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับคุณได้เป็นอย่างมาก เพราะเอกสารทุกอย่างที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัท จะถูกจัดเตรียมอย่างมืออาชีพ โดยผู้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนบริษัท มีหน้าที่แค่เพียงตรวจสอบเอกสารและเซ็นต์ชื่อในเอกสารเท่านั้น

จะทราบได้อย่างไรว่าคุณควรจ้างบริษัทที่รับจดทะเบียนบริษัท หรือสามารถยื่นเรื่องจดทะเบียนบริษัทเองได้

 • หากคุณไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการจัดตั้งและจดทะเบียนบริษัท ควรใช้บริการของบริษัทที่รับจดทะเบียนบริษัท ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้คุณไม่พลาดข้อกฏหมายหรือข้อกำหนดบางอย่างของการจดทะเบียนบริษัท แต่หากคุณมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทเป็นอย่างดี ก็สามารถดำเนินการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ได้ด้วยตนเอง
 • หากคุณไม่มีเวลาจัดการเอกสารและดำเนินเรื่องจดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเอง ก็ควรจ้างสำนักงานบัญชีหรือสำนักงานกฎหมายที่รับจดทะเบียนบริษัท ให้มาดำเนินการแทนให้ เพื่อประหยัดเวลาในการทำงานของคุณ แต่หากคุณมีเวลามากพอ ก็สามารถดำเนินการจดทะเบียนบริษัทได้ด้วยตัวเอง
 • หากคุณต้องการบริการแบบครบวงจร ที่เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการจดทะเบียนบริษัท ไปจนถึงการทำงานด้านกฎหมายและการบัญชี โดยไม่ต้องการเสียเวลาไปกับการค้นหาหลาย ๆ บริษัท และไม่ต้องการเริ่มต้นกระบวนการติดต่อประสานงานใหม่ตั้งแต่ต้น การจ้างสำนักงานกฎหมายหรือสำนักงานบัญชีที่รับจดทะเบียนบริษัทแบบครบวงจร ก็จะเหมาะสมกับคุณมากกว่า
 • หากคุณต้องการที่ปรึกษาหรือต้องการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่องการจดทะเบียนบริษัท หรือต้องการคำแนะนำเรื่องการดำเนินงานด้านกฎหมายบริษัทหรืองานด้านบัญชี การใช้บริการของสำนักงานกฎหมายหรือสำนักงานบัญชีที่รับจดทะเบียนบริษัท ก็จะช่วยให้คุณได้มีที่ปรึกษาที่เหมาะสม และได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจากมืออาชีพ
 • หากคุณต้องการประหยัดงบประมาณในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ การยื่นจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ด้วยตัวเอง ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณมากกว่า

และหากคุณกำลังมองหาบริการรับจดทะเบียนบริษัท ที่ดำเนินการโดยทีมงานมืออาชีพ ผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการยื่นขอจดทะเบียนบริษัท ลองใช้บริการของสำนักงานบัญชี Visualize Accounting

Visualize Accounting สำนักงานบัญชี บริการด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน รับทำบัญชี ปิดงบบัญชี รับปิดงบเปล่า รับตรวจสอบบัญชี รับทําบัญชีแม่ค้าออนไลน์ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ จดทะเบียนหจก จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด company registration รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา พร้อมให้คำปรึกษาวิเคราะห์ธุรกิจของคุณอย่างละเอียด เพื่อวางแผนการทำงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

Visualize Accounting
มุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพและราคาที่ยุติธรรมเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน

สนใจ รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา รับปิดงบเปล่า รับทำบัญชีแม่ค้าออนไลน์
รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี และ อื่น ๆ ครบวงจร ครบ จบ ที่นี่ที่เดียว

ติดต่อ visualize accounting
Email: info@visualize-accounting.com
Mobile: 02-809-8999, 085-081-9999
Line: @VISUALIZE.AC

Shopping Basket