สำนักงานบัญชี

มีโปรแกรมบัญชีแล้วต้องใช้บริการบริษัทรับทำบัญชีหรือไม่

มีโปรแกรมบัญชีแล้วต้องใช้บริการบริษัทรับทำบัญชีหรือไม่

บริษัทรับทำบัญชีมีหน้าที่อะไร และมีข้อดีอย่างไรหากจัดจ้างสำนักงานบัญชี

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทุกๆ ด้านของชีวิต การทำบัญชีก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ได้รับการพัฒนาให้สะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้นด้วยโปรแกรมบัญชีต่างๆ ที่มีให้เลือกใช้มากมายในปัจจุบัน ทำให้หลายๆ คนอาจเกิดคำถามว่า หากมีโปรแกรมบัญชีแล้ว จำเป็นต้องใช้บริการบริษัทรับทำบัญชีหรือไม่

คำตอบก็คือ ขึ้นอยู่กับความต้องการและความถนัดของแต่ละบุคคล หากคุณมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องบัญชีเป็นอย่างดี และมีเวลาเพียงพอที่จะทำบัญชีด้วยตัวเอง การใช้โปรแกรมบัญชีก็อาจเพียงพอแล้ว แต่หากคุณไม่มีความรู้เรื่องบัญชี หรือไม่มีเวลาทำบัญชีด้วยตัวเอง การใช้บริการบริษัทรับทำบัญชีก็เป็นทางเลือกที่ดี เพราะถึงแม้ว่าโปรแกรมบัญชีจะอำนวยความสะดวกสบายให้กับเราได้ ทั้งการทำบัญชีรายเดือน การทำงบการเงิน หรือแม้แต่การทำภาษี แต่ก็ยังมีบางทักษะที่ยังไม่สามารถทดแทนนักบัญชีได้ เช่น การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี, ความถูกต้องของข้อมูล, ข้อกำหนดทางภาษี, รับตรวจสอบบัญชี และทักษะเฉพาะด้านของการบัญชี

ดังนั้น การที่เราใช้โปรแกรมบัญชี จะทำให้เราสามารถจัดการบัญชีเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง แต่สุดท้ายแล้วในการเปิดบริษัทต่างๆ ก็ต้องมีการใช้บริการบริษัทรับทำบัญชีจึงจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี การปิดงบบัญชี ก็ต้องทำโดยนักบัญชีหรือสำนักงานบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเท่านั้น ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นไปตามระเบียบของกรมสรรพากร ที่ได้ออกกำหนดมาว่าผู้ที่ต้องลงนามในการจัดทำรายงานเพื่อยื่นส่งภาษีจะต้องเป็นนักบัญชีเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นการหลีกเลี่ยงการเสียเบี้ยปรับเพิ่ม หากข้อมูลต่างๆ ที่ลงไปไม่มีความถูกต้อง

ข้อดีของการจัดจ้างสำนักงานบัญชี

 • ช่วยลดการทุจริตภายในบริษัท เพราะเป็นการจัดจ้างบริษัทภายนอก
 • ช่วยให้ธุรกิจของคุณดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น เพราะสามารถเตรียมความพร้อมกับการจัดการภาษีได้ทันท่วงทีทำให้ทางบริษัทรับมือกับภาษีได้ อีกทั้งยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณติดต่อกับลูกค้าหรือคู่ค้าทางธุรกิจ
 • การจ้างสำนักงานบัญชีสามารถเลือกจ้างเฉพาะช่วงปิดงบได้ จึงช่วยลดงบประมาณในการจ้างพนักงานในบริษัท อีกทั้งยังช่วยค้นหาและใช้ประโยชน์จากการหักลดหย่อนภาษีทั้งหมดที่คุณมีสิทธิ์ได้รับ นอกจากนี้ สำนักงานบัญชีสามารถช่วยคุณจัดทำงบประมาณและติดตามค่าใช้จ่ายของคุณเพื่อให้คุณสามารถควบคุมการเงินของธุรกิจได้ดีขึ้น
 • สำนักงานบัญชีสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาอันมีค่าโดยจัดการงานบัญชีทั้งหมดของคุณ คุณจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่การบริหารธุรกิจของคุณได้อย่างเต็มที่
 • สำนักงานบัญชีมีประสบการณ์และความรู้ในการจัดการงานบัญชีต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่างานบัญชีของคุณจะถูกต้องและแม่นยำ

หน้าที่หลักของนักบัญชีหรือสำนักงานบัญชี

นักบัญชีหรือสำนักงานบัญชีมีหน้าที่หลักในการจัดการและดูแลด้านการเงินของบริษัทหรือองค์กรต่างๆ โดยมีหน้าที่หลักดังนี้

 • การบันทึกรายการทางการเงิน
  นักบัญชีจะทำการบันทึกรายการทางการเงินทั้งหมดของบริษัทหรือองค์กร ไม่ว่าจะเป็นรายรับ รายจ่าย และสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อให้สามารถติดตามและตรวจสอบการเคลื่อนไหวของเงินได้อย่างถูกต้อง
 • การจัดทำงบการเงิน
  นักบัญชีจะจัดทำงบการเงินต่างๆ รวมไปถึงการปิดงบบัญชี เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด เพื่อให้ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถทราบถึงสถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทหรือองค์กรได้อย่างชัดเจน
 • การให้คำปรึกษาด้านการเงิน
  นักบัญชีสามารถให้คำปรึกษาด้านการเงินแก่ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องต่างๆ เช่น การวางแผนการเงิน การลงทุน และการจัดการภาษี เพื่อช่วยให้บริษัทหรือองค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การตรวจสอบบัญชี
  นักบัญชีสามารถทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทหรือองค์กรเพื่อให้แน่ใจว่ามีการบันทึกรายการทางการเงินอย่างถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดไว้ ช่วยให้บริษัทหรือองค์กรต่างๆ บริหารจัดการด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
 • จัดทำและยื่นภาษี
  นักบัญชีหรือสำนักงานบัญชีมีหน้าที่ในการจัดทำและยื่นภาษีให้กับบริษัทหรือองค์กรต่างๆ ตามกฎหมายที่กำหนด โดยต้องคำนวณภาษีให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาทางกฎหมาย
 • ให้บริการทางการบัญชีอื่นๆ
  นอกจากหน้าที่หลักที่กล่าวมาแล้ว นักบัญชีหรือสำนักงานบัญชียังสามารถให้บริการทางการบัญชีอื่นๆ ได้อีกมากมาย เช่น การจัดทำงบประมาณ การจัดทำแผนธุรกิจ การวิเคราะห์ทางการเงิน และการให้คำปรึกษาด้านการบัญชีและการเงินต่างๆ

ความแตกต่างระหว่างโปรแกรมบัญชีและสำนักงานบัญชี

 • โปรแกรมบัญชีเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักบัญชีทำงานได้ง่ายขึ้น ในขณะที่นักบัญชีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการบัญชีที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบันทึกรายการบัญชี จัดทำงบการเงิน และคำนวณภาษี
 • โปรแกรมบัญชีสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ ในขณะที่นักบัญชีต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในหลักการบัญชีและกฎหมายภาษีอย่างถ่องแท้ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
 • โปรแกรมบัญชีสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในขณะที่นักบัญชีมีเวลาทำงานจำกัด

โปรแกรมบัญชีและนักบัญชีสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้งานบัญชีเสร็จสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ทำงานได้ง่ายขึ้น โดยการบันทึกรายการบัญชี จัดทำงบการเงิน และคำนวณภาษีได้อย่างอัตโนมัติ ในขณะที่นักบัญชีสามารถใช้ความรู้ความเข้าใจในหลักการบัญชีและกฎหมายภาษีอย่างถ่องแท้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านการเงินและการบัญชีได้

ถึงแม้โปรแกรมบัญชีจะอำนวยความสะดวกให้กับเราได้มาก แต่นักบัญชีหรือสำนักงานบัญชีมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ บริหารจัดการด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการให้บริการทางการบัญชีและการเงินต่าง ๆ อย่างครบวงจร

Visualize Accounting สำนักงานบัญชี บริการด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน รับทำบัญชี ปิดงบบัญชี รับปิดงบเปล่า รับตรวจสอบบัญชี รับทําบัญชีแม่ค้าออนไลน์ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ จดทะเบียนหจก จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด company registration รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา พร้อมให้คำปรึกษาวิเคราะห์ธุรกิจของคุณอย่างละเอียด เพื่อวางแผนการทำงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

Visualize Accounting
มุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพและราคาที่ยุติธรรมเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน

สนใจ รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา รับทำบัญชีแม่ค้าออนไลน์ รับปิดงบเปล่า
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัทและ อื่น ๆ ครบวงจร ครบ จบ ที่นี่ที่เดียว

ติดต่อ visualize accounting
Email: info@visualize-accounting.com
Mobile: 02-809-8999, 085-081-9999
Line: @VISUALIZE.AC

Tags: No tags

Comments are closed.