ข้อดี-ข้อเสีย เมื่อใช้บริการสำนักงานบัญชี

ข้อดี-ข้อเสีย เมื่อใช้บริการสำนักงานบัญชี ด้านงานบัญชีและปิดงบบัญชี

ข้อดี-ข้อเสีย เมื่อใช้บริการสำนักงานบัญชี ด้านงานบัญชีและปิดงบบัญชี

การใช้บริการสำนักงานบัญชีมีข้อดีข้อเสียอย่างไร รู้ไว้ก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริษัทรับตรวจสอบบัญชี

การทำบัญชีเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของธุรกิจ เพราะหากไม่มีการจัดทำบัญชีอย่างเป็นระบบ ย่อมทำให้ธุรกิจประสบปัญหาด้านการเงิน การลงทุน ไปจนถึงการบริหารจัดการจนทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงตามมาได้ ปัจจุบันมีสำนักงานบัญชีเปิดให้บริการอยู่มากมาย บริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการต่าง ๆ เองก็นิยมใช้บริการรับทำบัญชีจากบริษัทเหล่านี้ แต่การเลือกใช้บริการทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชีจากภายนอกจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะในส่วนของการทำบัญชีบริษัทและการปิดงบบัญชี ลองมาดูข้อดีและข้อเสียเพื่อเป็นตัวเลือกก่อนตัดสินใจใช้บริการกันดีกว่า

ทำบัญชีเอง vs ใช้บริการสำนักงานบัญชี ต่างกันอย่างไร มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง

 • ทำบัญชีเอง
  บริษัทหรือผู้ประกอบการหลายแห่งอาจเลือกทำบัญชีด้วยตัวเอง ข้อดีของการทำบัญชีเองโดยไม่ใช้บริการจากสำนักงานบัญชีคือประหยัดงบประมาณในการจ้างเจ้าหน้าที่ด้านบัญชี ทำงานได้คล่องตัว รวดเร็ว ข้อมูลความลับของบริษัทไม่รั่วไหล มั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูล ระหว่างการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี หรือปิดงบบัญชี เรายังสามารถตรวจสอบขั้นตอนและกระบวนการทำงานต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้การทำบัญชีด้วยตัวเองเป็นประจำภายในบริษัทยังช่วยให้เข้าใจภาพรวม สถานการณ์ ความเป็นไปของธุรกิจได้ดีขึ้น ช่วยให้เห็นจุดบกพร่องเพื่อให้นำไปหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมได้อย่างทันท่วงที

  อย่างไรก็ตามการทำบัญชีเองก็มีข้อเสีย เพราะต้องดำเนินการเองในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบบัญชีภายในไปจนถึงการติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก ไม่สะดวกรวดเร็วเหมือนการใช้บริการสำนักงานบัญชี หากไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทั้งด้านการบัญชีและการใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ก็ต้องเสียเวลาในจุดนี้เพิ่มขึ้น ที่สำคัญหากไม่มีใบอนุญาตสำหรับผู้สอบบัญชี ก็จำเป็นต้องใช้บริการสำนักงานบัญชีเพื่อให้ทำการตรวจสอบและเซ็นต์รับรองให้ภายหลัง ทำให้เสียเวลาและสิ้นเปลืองงบประมาณมากขึ้นด้วย

 • ใช้บริการจากสำนักงานบัญชี
  การใช้บริการจากบริษัทรับทำบัญชีมีความสะดวก เพราะสามารถเลือกบริการที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นการรับทำบัญชีบริษัท รับตรวจสอบบัญชีประจำปี ปิดงบบัญชี รับปิดงบเปล่า ผู้ให้บริการส่วนใหญ่มักมีทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการทำบัญชีโดยตรง ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการทำงานรวมถึงประหยัดเวลาในการติดต่อกับหน่วยงานภายนอก เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร เพราะทางสำนักงานบัญชีเป็นผู้ดำเนินการให้ทุกขั้นตอน

  นอกจากความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาแล้ว ยังไม่ต้องลงทุนซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ เพราะบริษัทบัญชีส่วนใหญ่จะมีการอัปเดตข้อมูล เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ทางบัญชีอยู่เสมอ จึงช่วยประหยัดงบประมาณ ไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้การใช้งานซอฟต์แวร์ใหม่
  ที่สำคัญบริษัทบัญชียังมีบริการที่หลากหลายทั้งช่วยบันทึกรายการทางบัญชีประจำเดือนให้กับบริษัท ยื่นภาษีประจำเดือน ตรวจสอบและยื่นชำระประกันสังคม สรุปรายงานให้เจ้าของกิจการก่อนยื่นตรวจสอบภาษี สรุปรายการกำไรขาดทุน ดูแลงบการเงินให้กับบริษัท ปิดงบบัญชี รวมถึงมีใบอนุญาตรับตรวจสอบบัญชีอย่างถูกต้อง ไม่จำเป็นต้องมีการเซ็นต์รับรองอีกครั้งก่อนยื่นให้กับหน่วยงานราชการ

  อย่างไรก็ตามการเลือกบริการจากสำนักงานบัญชีก็มีข้อเสียเช่นกัน อย่างแรกเลยคือความน่าเชื่อถือและประสบการณ์ ทางบริษัทและผู้ประกอบการต้องเลือกบริษัทบัญชีที่มีความซื่อสัตย์ เชื่อถือได้ มีความรู้และประสบการณ์เพื่อให้สามารถรับผิดชอบงานบัญชีซึ่งถือเป็นข้อมูลภายในบริษัทอย่างสบายใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลรั่วไหล

  ส่วนด้านการทำงานหากบริษัทบัญชีทำงานล่าช้า ไม่เป็นมืออาชีพเกิดการจ่ายภาษีล่าช้า อาจส่งผลเสียต่อบริษัททำให้โดนเบี้ยปรับและต้องจ่ายภาษีเพิ่ม ส่วนข้อมูลการบัญชีหากบันทึกไม่เป็นปัจจุบันก็จะส่งผลกระทบไปถึงตอนปิดงบบัญชีได้ และหากการปิดงบเกิดการตรวจสอบล่าช้า ก็จะส่งผลให้เกิดค่าปรับในการยื่นงบบัญชีล่าสุดช้าได้เช่นกัน

จะเห็นได้ว่าการทำบัญชีเองและการใช้สำนักงานบัญชีในการรับตรวจสอบบัญชี ปิดงบบัญชี ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามการใช้บริษัทรับทำบัญชีคือทางเลือกที่สะดวกที่สุดที่ผู้ประกอบการหลายแห่งเลือก เพราะมีเจ้าหน้าที่บัญชีที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญให้บริการแบบครบวงจร ช่วยประหยัดงบประมาณ ประหยัดเวลา และทำให้การทำงานขั้นตอนต่าง ๆ สะดวกรวดเร็ว แต่สิ่งสำคัญก็คือการเลือกผู้ให้บริการรับทำบัญชีที่เป็นมืออาชีพ เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์จริง รวมถึงมีความซื่อสัตย์และเชื่อถือได้จึงจะดีที่สุด

หากคุณกำลังมองหาสำนักงานบัญชีที่มีบริการรับทำบัญชีบริษัท ทำบัญชีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ปิดงบบัญชี รับปิดงบเปล่า รับตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท และยื่นภาษีบุคคลธรรมดา Visualize Accounting คือสำนักงานบัญชีที่มีบริการด้านบัญชีและภาษีแบบครบวงจร ดำเนินการโดยทีมงานผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีโดยเฉพาะ ช่วยวิเคราะห์และวางแผน พร้อมให้คำแนะนำด้านบัญชีสำหรับธุรกิจอย่างเป็นระบบ รวมถึงช่วยวางระบบบัญชีและเอกสารภายในบริษัทให้มีความเป็นระเบียบ มีประสิทธิภาพ และช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อให้การบริหารจัดการธุรกิจของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น

Visualize Accounting
มุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพและราคาที่ยุติธรรมเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน

สนใจ รับทำบัญชีแม่ค้าออนไลน์ รับจดทะเบียนบริษัท รับปิดงบเปล่า
รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา รับทำบัญชี และ อื่น ๆ ครบวงจร ครบ จบ ที่นี่ที่เดียว

ติดต่อ visualize accounting
Email: info@visualize-accounting.com
Mobile: 02-809-8999, 085-081-9999
Line: @VISUALIZE.AC

Tags: No tags

Comments are closed.