จดทะเบียนบริษัทออนไลน์

ลดความยุ่งยากด้วยบริการจดทะเบียนบริษัท

ลดความยุ่งยากด้วยบริการจดทะเบียนบริษัท

ใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัทรวดเร็วทันใจสะดวกสบายไร้กังวล

การเปิดทำธุรกิจใดก็ตามแบบเป็นกิจจะลักษณะแล้วนั้น จุดประสงค์หลักก็เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรจากธุรกิจหรืองานที่ได้ก่อร่างสร้างขึ้นมา ซึ่งการเปิดบริษัทจะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเจ้าของกิจการ จะต้องทำการจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือจดทะเบียนหจก company registration กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักพาณิชย์จังหวัด ให้ถูกต้อง สมบูรณ์แบบ ถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องดำเนินการ โดยจะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี หากเจ้าของมีเวลาเพียงพอหรือมีบุคคลที่ไว้วางใจได้ ก็อาจจะทำการจดทะเบียนบริษัทได้ด้วยตนเอง แต่หากปัจจัยดังกล่าวไม่พร้อม

การใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัทก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีเนื่องจากจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการและเป็นที่ปรึกษา ช่วยลดความยุ่งยากในการดำเนินการของเจ้าของเอง เพื่อจะได้นำเวลาส่วนนี้ไปดูแลธุรกิจของตนเพื่อสร้างผลกำไรให้เพิ่มขึ้นน่าจะเป็นเรื่องที่ดียิ่งกว่าเดิม

จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือจดทะเบียนหจก company registration เป็นการแจ้งเรื่องการทำธุรกิจหรือกิจการขององค์กรหนึ่งต่อภาครัฐ แสดงให้เห็นว่าเป็นบริษัทที่เปิดกิจการเพื่อหวังผลกำไรจากการดำเนินกิจการเหล่านั้น แบ่งกำไรกันอย่างเป็นสัดส่วน เป็นการทำตามกฎหมาย แสดงรายได้ ภาษี บัญชีรายรับรายจ่ายอย่างชัดเจน เห็นความเคลื่อนไหวทางการเงิน เป็นการแสดงตนในเส้นทางธุรกิจ ซึ่งการจดทะเบียนบริษัทนั้นสามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองหรือจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ก็ได้ กำหนดทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับมูลค่ากิจการ งานที่ดำเนินการ ต้องมีการชำระทุนอย่างน้อย 25% ของทุนที่จดทะเบียน แล้วจะแปรสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย

จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือจดทะเบียนหจก company registration นั้น สามารถสร้างความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ให้เกิดขึ้นกับคู่ค้าได้ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้ซื้อ ผู้ขาย หุ้นส่วน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการจัดการทางกฎหมาย ระบบภาษี ระบบประกันสังคม มีประโยชน์สำหรับการยื่นขอเครดิตสำหรับเจ้าของกิจการได้อีกด้วย

ช่องทางการจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนหจก หรือ company registration

การจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนหจก หรือ company registration สามารถทำได้ 3 ช่องทางคือ

 • ใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัทกับบริษัทผู้เชี่ยวชาญ
  อาทิ สำนักงานบัญชีต่าง ๆ บริษัทที่รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยตรงเฉพาะด้าน เป็นวิธีที่สะดวก เจ้าของธุรกิจไม่ต้องเสียเวลาไปกับงานส่วนนี้ ไร้กังวล เพราะดูแลโดยผู้ชำนาญการและมีผู้รับผิดชอบโดยตรง มั่นใจในความสำเร็จด้วยความรอบคอบอย่างแน่นอน แต่ก็ต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เพิ่มขึ้นจากเดิม แต่ช่วยลดความยุ่งยากของธุรกิจลงได้อย่างแน่นอน ถือเป็นวิธีที่คุ้มค่าได้เช่นกัน
 • จดทะเบียนบริษัทออนไลน์
  ผ่านระบบ DBD e-Registration ประหยัดน้ำมัน ค่าเดินทาง ไม่ต้องยุ่งยากในการไปติดต่องาน ณ สถานที่รับจดทะเบียนบริษัท
 • เข้าไปติดต่อจดทะเบียนด้วยตนเอง
  ณ สถานที่จริงที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หากผู้ที่เข้าไปดำเนินการมีความรู้ความชำนาญเตรียมการข้อมูลและเอกสารครบถ้วนจะสามารถดำเนินการได้รวดเร็ว ไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมใด ๆ เพียงแค่เสียเวลาในการดำเนินการด้วยตนเองและเสียเวลาในการเดินทางเท่านั้นเอง

แต่หากเจ้าหน้าที่ภายในบริษัทไม่มีความชำนาญด้านการจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนหจก หรือ company registration ดำเนินการไปก็ติด ๆ ขัด ๆ เจ้าของกิจการไม่มีเวลาเพียงพอหรือต้องการมุ่งเน้นทางด้านธุรกิจแล้วหละก็ จะดีกว่าไหมหากมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดำเนินงานด้านการจดทะเบียนบริษัทหรือจดทะเบียนหจก company registration ให้ ซึ่งสามารถลดความยุ่งยากหลายประการได้ด้วยบริการรับจดทะเบียนบริษัทนั่นเอง

ใช้บริการจดทะเบียนบริษัท ลดความยุ่งยากได้อย่างไร

เมื่อเจ้าของกิจการ เจ้าของธุรกิจ ตัดสินใจจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้ว หลังจากนี้จะทำการจดทะเบียนเองหรือใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัท ซึ่งแต่ละขั้นตอนในการจดทะเบียนมีความยุ่งยากซับซ้อนสำหรับผู้ที่ไม่มีความชำนาญ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้เวลาตามลำดับขั้น อาศัยประสบการณ์ความถนัดความชำนาญเฉพาะด้าน ละเอียด รอบคอบ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง สะดวกสบาย ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการ ไม่ติดปัญหาเมื่อได้ยื่นเอกสารขออนุมัติไปแล้ว

 • บริษัทรับจดทะเบียน สามารถให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับธุรกิจได้ อาทิ ควรจดทะเบียนบริษัท ประเภทใด ต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์ด้านบัญชีการเงิน ภาษี ที่ต้องเผชิญในระยะยาว รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการตั้งชื่อบริษัทที่ต้องไม่ซ้ำ ไม่คล้ายกับบริษัทอื่น หลีกเลี่ยงคำที่จำกัดไว้และวิธีการจองชื่อบริษัทด้วย
 • การเตรียมความพร้อมของข้อมูลและเอกสารที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นชื่อบริษัท นามบัตร ตราประทับ แบบคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด หนังสือบริคณห์สนธิ รายการจดทะเบียนจัดตั้ง วัตถุประสงค์การจัดตั้ง รายละเอียดกรรมการ ใบแจ้งผลจองชื่อนิติบุคคล หลักฐานความเห็นชอบในการตั้งบริษัท บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สำเนาบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท สำเนาข้อบังคับ สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้น การลงนามในเอกสาร มูลค่าอากรแสตมป์ รวมไปถึงเอกสารกรณีมีผู้ถือหุ้นต่างด้าวที่ต้องมีเพิ่มเติมด้วย บริษัทรับจดทะเบียนที่ถือเป็นผู้ชำนาญการย่อมป้องกันความผิดพลาดในจุดนี้ได้เป็นอย่างดีด้วยความเป็นมืออาชีพ
 • บริษัทรับจดทะเบียนบริษัท สามารถดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ที่จำเป็นได้โดยไม่ขาดตกบกพร่องเพื่อนำไปสู่การอนุมัติการขอจดทะเบียน เช่น เปิดให้จองซื้อหุ้นของบริษัท นัดประชุมผู้ถือหุ้น จัดประชุมบุคลากรในบริษัท จัดตั้งคณะกรรมการบริษัท
 • บริษัทรับจดทะเบียน จะรักษาขอบเขตระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งต้องมีความรอบคอบชัดเจน เป็นไปตามกำหนดเวลา มิเช่นนั้นต้องดำเนินการซ้ำใหม่วนรอบไปเรื่อย ๆ อีกครั้ง การใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัทจะช่วยให้ประหยัดเวลา เจ้าของกิจการหรือพนักงานที่ไม่มีความชำนาญ จะได้ไม่เสียเวลาส่วนนี้ไปดำเนินการ ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่หลักของตนได้อย่างเต็มที่
 • บริษัทรับจดทะเบียนบริษัท จะมีความแม่นยำเรื่องค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ ทำให้ไม่เกิดการทำงานซ้ำซ้อนวนไปมา ขาด ๆ เกิน ๆ เสียเวลาดำเนินการ เป็นเหตุเล็กน้อยที่จะทำให้เสียเวลาและโอกาสได้
 • หากได้รับเอกสารสำคัญใด ๆ กลับมาแล้ว ต้องดำเนินการต่ออย่างไร ตรวจสอบความถูกต้องอย่างไร บริษัทรับจดทะเบียนบริษัทจะให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะวิธีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ลดเวลาการที่ต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติมว่าต้องทำอย่างไร สะดวก รวดเร็ว สามารถทำธุรกรรมต่อไปได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

การใช้บริการจดทะเบียนบริษัท สามารถช่วยดูแลธุรกิจ เป็นผู้ช่วยที่ดีในกิจการได้ ซึ่งจากข้อมูลเหล่านี้สามารถการันตีได้ระดับหนึ่งว่า บริษัทรับจดทะเบียนบริษัทจะช่วยผ่อนแรงเจ้าของกิจการรายใหม่และรายเก่าทั้งหลายได้เป็นอย่างดี

ใช้บริการจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนหจก จดทะเบียนบริษัทออนไลน์กับ Visualize Accounting ง่ายนิดเดียว

 1. ลูกค้ามัดจำค่าบริการ
 2. ลูกค้ากรอกข้อมูลที่จำเป็นตามแบบฟอร์ม
 3. Visualize Accounting สรุปข้อมูลการจดทะเบียน แบบตราประทับ ส่งให้ลูกค้า อนุมัติ แล้วยื่นส่งคำขอจดทะเบียน
 4. ลูกค้ายืนยันตัวตนผ่านทางโทรศัพท์
 5. ชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ
 6. จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเร็จ

ทั้งนี้ Visualize Accounting จะบริการเปิดบัญชีธนาคารให้กับลูกค้าตามธนาคารและสาขาที่ต้องการ พร้อมจัดส่งเอกสารบริษัท ตรายาง นามบัตร ฟอร์มเอกสารให้ลูกค้าและให้คำปรึกษาวางแผนด้านภาษี บัญชี เบื้องต้น ไปพร้อมกัน ลูกค้าพร้อมเริ่มธุรกิจได้ทันทีอย่างไม่ต้องกังวลใด ๆ
Visualize Accounting สำนักงานบัญชี บริการด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน รับทำบัญชี ปิดงบบัญชี รับปิดงบเปล่า รับตรวจสอบบัญชี รับทำบัญชีแม่ค้าออนไลน์ จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ จดทะเบียนหจก จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด company registration รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา พร้อมให้คำปรึกษาวิเคราะห์ธุรกิจของคุณอย่างละเอียด เพื่อวางแผนการทำงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

Visualize Accounting
มุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพและราคาที่ยุติธรรมเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืน

สนใจ รับทำบัญชีแม่ค้าออนไลน์ รับจดทะเบียนบริษัท รับปิดงบเปล่า
รับยื่นภาษีบุคคลธรรมดา รับทำบัญชี และ อื่น ๆ ครบวงจร ครบ จบ ที่นี่ที่เดียว

ติดต่อ visualize accounting
Email: info@visualize-accounting.com
Mobile: 02-809-8999, 085-081-9999
Line: @VISUALIZE.AC

Tags: No tags

Comments are closed.